CHaOSdeSiGNeR™

pondělí 29. dubna 2019

Wie(th/or)N a DUNAJi aJ iN de FÚKa

iNSpiRED By MiCHaEL RAD a
A neB #VoDA #VoDa #VODa
DUj Větře DUJ !!
Pyj BRatře PiJ ;;
*
DUJ ViETor DUJ
po DUNA Ji
Pi BRatKo KOko 
na DUNA Jí T ko
*
Ni Kdy TO Nie BoLo
Ni Kdy to NE ByLo
Ni Kde TO Nie BuDe
Ni Kde to NE BuDE
*
Na NiČ a FUJ !!
NA NiC A HnUJ ;;
DUJ ViET HOR DUJ
AŤ LeN NiE JE
TO iPA NiK DY
A NiK DE iBa i BA
A Ni jAK a NiK DY PA !
Ať na Du Na Ji
Ať po Du Na Ji
AŤ po dUN áCH
AŤ na dUN áCH
*
DUJ Viet or DUJ !!
AŤ na DUNa Ji Či
AJ V po DUNa Jí
DUj Větře DUJ !!
*
ČO BOLO TO BOLO
VšaK LEN NiK DY
NiK ne ZABUDNi Či
TERAZKY sOM o jOJ

A NiK DY Dy nDY !
A NiK DE De žO !
A ŽiAL Žia DEN
a ŽiA DEN ŽEŇ !
a Ži A DEN FUJ !!
A DuNAJ stáLe iDe
AJ PieSOK na DuNE
SA stáLe iBA SYPe
A Ja a JAJ a AJ
StáLE iBA roBiM ROB
iBA a Ja JAJ A ZZ
A jA JaJ iBA ZZ
A áNO stáLe roBiM AJ
iBa A áCH @-)
TaK áNO A ፠!-)
A ANO TaK AŤ.
#hoWgh ;-)

pondělí 22. dubna 2019

TO ReAKCiA A.D. TRPezLiVo a TiŠKo ... by OFFra

DyCHom sa na VRaCi AM
KU VáM AJ VAM
Každé NOVé rÁNO
TO ByCH oM
DyCH oM
MoHoL VáM AJ
poVe DAŤ BRÁVO!

Má sa Má AJ
Má MaDAM
ŠaK aJ Já Už
Už a JaJ paDAM
Bo By niE BOLo
AJ náHLo TO
AJ TO ráNO ...

ŠaK aJ Já LUBiM
AJ Ja sPLNiM
TO či niE jE
Mi PLaNO
AJ čo niE jE
Mi AJ niE BUDE
Ni KAK AJ
Da Ja ĽúTO ;-)

středa 17. dubna 2019

VEĽKONOČNÝ PONDELOK - ViNŠE :

Veľká noc a oblievačka
prišla ku nám zas,
šťastie, zdravie, láska veľká,
nech je v každom z nás.
Cítim vôňu koláčikov,
skúšam pevnosť korbáčikov,
vedro je už pripravené,
voňavky sú povolené.
Takže ma len čakajte,
pohár vínka pripravte.
Vyliahlo sa kuriatko,
pozrelo sa do neba,
slnko svieti, kvety kvitnú
a ja myslím na Teba.
Veľa vody, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si vyjdú na svoje.
TAK aSi TAK
PREvzATO
a pekNú PRAJem
a VELKú PRAJem
NOC a PEKne
sa MAJte VŠEci ;-)

VEĽKONOČNÝ PONDELOK - RiEKANKY :

Šiby, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča.
Kázal kadlec aj kadlečka,
aby dali tri vajíčka.
Jedno biele, druhé čierne,
a to tretie zafarbené,
to je moje potešenie.
Aj kus baby,
aby boli naši radi.
Šibi, ribi, mastné ryby,
dávaj vajcia, vykrúcaj sa!
Ak mi nedáš dve vajíčka,
daj mi aspoň
makovníčka.
Ešte k tomu groš,
aby bolo dosť.
Šibi, šibi, šibáky,
išli ujec na raky.
Raky štípu, pichá jež,
naše prúty musia tiež!
Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča, od korbáča,
ja chcem iba máličko,
maľované vajíčko.
SAMoZREJMo
PREvzATo
TAK aSi TAK
aJ TAK Aj FBi ;-)

pondělí 8. dubna 2019

СУББОТНИК НЕДЕЛНИК и ПОНЕДЕЛЬНИК

Poděkování a ÚvaHA HA Ha
A TO VšE OFFře 
BOHUžiaL stáLe BEZ Oře

2U2 & CiNK CiNK:

HА и здес есть СУББОТНИК
И потом потому что
придётся тоже НЕДЕЛНИК
И потом будет на жал
ПоЖАЛуйста ЖАтва и
ПОНЕДЕЛЬНИК Да Да.

Ну ВОт ПРАВДА
Ну вОТ ВОДКА
НУ вОт эТО
ОтЛичНО Э
ЭТО ЖИЗНЬ !-)

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ
Я ЛЮБЛЮ ВАС
Я ЛЮБЛЮ СОЛНЦЕ
Я ЛЮБЛЮ ВОЗДУХ
Я ЛЮБЛЮ ВОДУ
Я ЛЮБЛЮ ЗЕМЛЮ
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
Я ЛЮБЛЮ ВСЕГДА
Я ЛЮБЛЮ Я ЛЮБЛЮ
И ВСЕГДА БУДЕМ
Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ.

Я БЛАГОДАРЮ ВАС
Я БЛАГОДАРЮ ВАС
Я БЛАГОДАРЮ ВАС
ТРИ РАЗА И 
ЕЩЁ ОДИН РАЗ
Я БЛАГОДАРЮ ВАС.

SOm či NiE s OM - OTÁZniKY s OTÁZniKmi

ČasTO sOM miMo Seba
V Ra Via vRAJ
MiMo čias a prieSTOR
VraVia v RaJ AJ
NeViem, kde soM
V Ra viA VR aJ
Ne Viem koĽko je hodín
VraVi A vR AJ ...

A

AKý je vLAStně RoCK ?
AKý je vLAStně MeSSi AC
Či jesť sPLN
Či som aLEBo
Nie TU som PLN
Či niE TU VÔBEC som ?

Či ešte doraStiem.E
Či iBa uBúdam.E
PriVeĽmi čaSto
AJ ZaBúdam.E
A KDE TO VÔBEC
hALE naOZAJ
SOMáR SOM ?

KDE SOM ?
aJ a JA
Aj i TY
ET & iT
GDE GDE ??

#howGh

čtvrtek 4. dubna 2019

LOST iN My #SELFie

LoVE LiVE LiFE ;-)
inSPiReD LOST.in.MySelf
Čakám ...
NA NiČ, NiČOTA, NA NiČ
MOTá ZaMoTá
dačo aKo Tá NAHOTA
čo hLaVu TOTÁLNĚ POMOTá
že NiE jE POZNá
TO ČO JE Tá SAMOTA
NApaDajú Ma RôzNé VECi napr.
JÁ JÁ JÁ, JÁ SE HLÁSÍM,
prosím prosím prosím
prosím VyVOLAJte MA, BERte MA,
prosím VyBERte MA, ZoBERte MA,
prosím JÁ BYCH MOC MOC MOC
JÁ byCH MoC Moc mOC
CHTěL, opravdu moc MOC.
DOpadne TO teď ??
aLe pak Si hned říkám,
ALe co bLbneŠ,
Veď to predsa NiE iDe,
To predSa niE Môžeš
A PoTOm já tu predSa
NiE TU som soMáR
NiE sOM Ni KLaMáR.
HALe coŽ já tuTAJ NEni SoM
A ty TU neNi Si
A taK TU nejNi SME
A taKy nAM TU
MôŽe aJ ByŤ doBRE
AJ DObre bYŤ ...
DRY FAST & DRiVE FEST
DRY ERASE a BLE
DRY A BLE BLE
DRY ENaBLE.
HOP HEEEJ
ZOMRELa Mi ŽeNáá
HoP hEEj
KAM i ZOLA ZeLeNáá
HEEEEJ ;-)

A BRZO BUDE MáJ ...


pondělí 1. dubna 2019

BOHOVSKÁ KRÁSA !!

Ofra ThAnK U so So sO SO muCH !-)
VeLmi by som VáM prial moj 
nieLeN posledný zážitok. 
Ako keby sa na mňa 
tá všetka krása kolem 
dajak lepila a já stále iba 
taký očarený a opojený. 
Moje opojenie a očarenie dajak nemá konca. 
Často premýšľam, či to kolem mňa, 
čo sa robí, je stále ešte tá istá reaLita, ako inokedy. 
A aLeBo už žijem na to inom svete o akom spieva
M.Hlavsa: "až na jiným světě". 
VŠeTkO sa dajak akoby dokonale propojuje,
VŠeTkO do seba zapadá, 
všetko si pamätám, 
jazyky idú sami od seba, 
slovíčka naskakujú, aj také, 
ktoré by som povedal, 
že som aNi niKdy aJ NEpoZnaL. 
Veľmi dobré všetko cítim, 
akoby som videl do vnútra 
mnohým veciam aj ľuďom. 
Je to priveľmi zaujímavé.
A jedinou drogou je mi stále iBa 
sám život v celej svojej 
NÁDHERNEJ KRÁSE !!
CHaOSdeSiGNeR™
Ofra nemôžete písať také pekné veci tuná tu, 
pretože ja potom priveľmi ČERVENÁM sa. 
A rdim sa a priveľmi som SOMar 
aj mimo aj Seba samého. 
Ďakujem, ďakujem a ďakujem. 
Stále som taký očarený 
z poslednej návštevy na 
VÝCHODE SLOVaKiA. 
BoL to taký siLný zážitok, 
že stále LeN iBa v sebe 
všeTkO zpracoVáVam. 
BOLA TO JEDNA 
BOHOVSKÁ KRÁSA !! 
😎👌💟