neděle 15. prosince 2019

TV áR sA Si PO Si Ti Vně

aNo Je TO
Vz PO menu Tí
aLe Vi DíM TO Ti
a bDíM ve VE SeLe
a PO Si Ti VNě
Je TO ceL KO Vo
VO pRý PO Pri
Prý PO Pri PríJeM
Prý Pri Je JeMNé
Vz PO Mi na Ni
Na NiE 😎
A ĎAKUJEM
WELL VeL Mi
VeLMi PRi
Veľmi VER
Ver Mi ...
And ...
tHE End ...
BE PoSiTiV JEe
JEé JE jee JÉé 😎
🗿🎯💖

neděle 8. prosince 2019

TaK KRáSná oFF Ra Ta Ta !!

TaK KRáS ná
...
Tak POEtiCKy
NáD HER ná
...
jAK jSTE i
RoZ TO Mi Lá
...
MiLá a MiLá
OFF Ra TA
POE Ti CK á
*
La La Lá
*
Co do zpěVU
NáS mno Hé
Ji STO JiS Tě
 *
TeBe i Tě
u VED La
...
ROZ Mi Lá
OFF Ra TA
*
Vo i CE VO Lá
Lá La Lá La Lá
...
😎✌️💟🖖👽

Re: OFF Ra ‼️

pátek 6. prosince 2019

SPí Me spoLu a SNí Me SE

inSpiRED BY QuiDo GeLLneR

S vlastní ženou o OU
Ve vlastní POSTE Li
TAKy SPí me ME
A TAKy VLASTNĚ ...

TAK HLe A eJ HLE
SpoLu LU každou o OU
NOC spíme SPí ME 😎
A OB čas i ...

ZASNĚNĚ ...
ŽASNEME ...
SOTVA sotvaže
KOTVA od ROZKOŠE.

ZHASNEME
z HA SNE ME
spoLu tAK TAKy TAK
SNE me SE ...

A SNí me SE ?
A No tAK TAKy TAK
někdy i něKDY KDY i
Sníme SE.

A Ještě TO HO o OU
Stihneme s tOUo OU
TíHOU HOU PiH o OU
TO S Ti HNE ME.

A Ještě DO Té TO HO
Snídaně TO SMíM DANě
pokud SE vŠAK SAK ne MýLíM
SNíM je SE miLým DANě.

A někdy i jDU DU DU
NA Ještě JEŠTěD DU bu BU
A JDU a přitom HUŽ bu DU
NE neBoJ DoJDU DU DU !

středa 4. prosince 2019

To BrUS LEN i Sign i FER

Zajímavé veLmi WeLL VěC
PRo mNe MeNe TeKEL Tě PiC
Zajímavý MiX MyS MiŠ MyŠ MAŠ
A CO a o Co jDe TO oTo jDe DE
A aŽ moŽno No Aj TO Ne NE
A Aj Da LEK o TeCCo eCCo Co
ZA mNe MeNe TeKEL Tě PiC Pe KEL
————————————————
Os LoVE eN VeN LoVE eN TéŽ
WeLL Mi Aj NE aŽ Aj a JAJ a AJ
DoNE My Vy Ti Ty TY TY TY f E.T.
Děkuji Ti TY VeLmi Ti TY WeLL VeT
————————————————
Začínám SLED o VAT KiT KAT CAT
SKoRO mOC NE Aj TU MáM MáŠ
A Na NáS máš na NAS TáDŽ Má MA HAL
ZA po MeNe TeKEL mNe i Pe KEL Ce
Já J seM SE seM se i Pho NE ne SE se
Na Ti TY TY VY MY Mi pSÁT ...