CHaOSdeSiGNeR™

pondělí 18. listopadu 2019

OFFře prostě ZA TO ...

Semih Lava za TO čila
z Konce rtu VŠ ech
VAŠIch sss lov,
ChaOZku milý🤗
PER pet UM mobi le,
jsTe TutoVĚ. OZ aj
ča RO a Vy the TOP
desigNER sss Lov.🥇🏆
AJ Mácej KO Mácej KO
KO kokoko...
KO ko ko KOS ové 😁
Thank Youuuuu
- You're No.1__✒
😎🚀🏀🏇🏾🏇🏾🏇🏾👌
😁🥂🍾🙌😚🍀🤗
Ofra
...
TroCHu mi doCHázeJí SLoVA,
když děkoVAT MOSíM VáM
tAK MiLe Na MíLe
tAK MiLe tAK MiLeNá
ZaS a ZaS a ZNoVA
...
VžDY JStE tAK MoCNá
A MoC a MOCně MiLá ‼️
TO zAS a zNoVa jAK
A tAK aK aŤ tAK MOC
A mOC TO aN tré FiLa 🎯
🦞😎♨️🦂🗝️💟💝💖
...
Tak možná nejlépe
A jen prostě a obyčejně:
...
DĚKUJi PŘEVELiCE ✌️
RoZ TO tAK MiLá ✒️
CHaOSdeSiGNeR™

neděle 17. listopadu 2019

OFF Ra OFF Me ...

Grazie tante mille...
OFF Ra Ta tAK miLà ...

Grazia A TA eN Te
NoN miL Li ó oN
Ne Na Ta tAK nOn No
vêdoucí na No Vě a aSi Bůh

miLe TaK miL Liè
Mi Le i Len Ce
i mi Lou i LiNZ
Lin Cece O dO i LinZe
i LiNCe ze CeZe
A tAk weLL mi Mi i Lé

JE to od VàS TAk
TA a AK MiL F miLLi
O No Vě a Zá Roveň
Na RoV No Rò Veň
SAMo ó ZÁŘí ZŘí Je
a Je už Je je MNě

Ne SAMo Ze ZRe jSME
SME STE Si STE SME Si
Ne na NoVě miLLi i
Mi Li i MiLe Mi Mi Liè

A aNO Bo BYLo TO tAK
Ro Z TO mi i MiLLi i Lé.

15. 11. 2019 04:50
17. 11. 2019 13:30
CHaOS de SiGNeR

OFF Ra OFF Me

čtvrtek 14. listopadu 2019

SEN LOSt.iN.Ma.SELF

Bohov SKy
ORGa Z Mi CKé
Veru HoP HeJ
BOH oFF SKy
KOZ Mi CKé
...
To teda BO Lo
Veru JeP HoJ
Bo HoP Ski
Off cOU RSe
Kozy Mi CK Eé
...
A PRO SíM Si
A prE Pá ČT eÉ
Veru HoJ HuP
Ni KtO i KtY i LOKtY
i kTE RAK TaK Ty
i RaK i RAKy i TY
...
NiK te RAK
Veru TO HeJ
Ni KtO rAK
VERu to HOp
Ko Mi CKé
...
Vďaka vďak a VĎAKA
TAKýM istým spôsobom
TAKýM istým SNoM
A Drie Mo TAM,
Že aJ Sú aJ buDú
...
VĎAKA
LOST
MY
SELF
VĎAKA
...
🦞🎯♨️💯

pátek 8. listopadu 2019

STANDA STANíK STENLY ... PAJEBÁLi ASTACHÁNCi

STANDO !
STANíKU, STENLY
TY Si TAM
A MY TADY.

VŠICHNI TAM MUSEJ
V TOM JE JEDiNÁ
SPRAVEDLNOST
TOHOTO SVĚTA
VEZDEJŠíHO,
PROTOŽE 
VŠICHNI TAM MUSEJ.

STANDO 
DRŽ
NÁM
TAM
FLEKA.

NEBOJ DOČKÁŠ SE,
PROTOŽE
VŠICHNI TAM MUSEJ.

TOLiK LiDÍ Si
DOKÁZAL POVESELiT
TOLiK LiDí TEĎ
PRO TEBE TRUCHLí
A PLÁČE.

HANKO HANiČKO
HODNĚ SÍLY
HODNĚ ZDRAVÍ
HODNĚ ŠTĚSTÍ
NIKAM NEPOSPÍCHEJ
A DRŽ SE.

STANDO 
BUDEŠ 
VŽDYCKY
S NÁMA
AHOJ.

A STANDO !

PAJEBÁLI ASTACHÁNCI
PAJEBÁLI DĚÉVOČKY !!


středa 6. listopadu 2019

This is the Way ward the Clouds ...

When the Spikes
are pricking
in the Way are
Wardclouds are
...
i'm sitting
in a Dinnroom
on the Way & End
End i'm pondering
...
Hell & Heaven
What is my
on the road
Life Way ?
...
What is my ending
Goal ending
where is my ending
End ending ?
...
This is the End
ending the End.

úterý 5. listopadu 2019

MYüSSLiY LUCy LiU s raNNí ...

Aneb při Mé hnutí Mé MYSSe e ELi
sa Mi dajak AK po HNULA Ma MYSeL a La
aŽ UŽ som somar TO aj ja aj jaj OMAR a La
zrejme dajak AK ni NE ni Do do MYSLe La a
..._...
HA ta Moja MYSSeL La a La LA
HAspoň čo ja MYSSLeL a LA La LA
So Co sa tAK a DAjak čo a Do počuTia A ??
sa dajak Do do POčuTi A a LA La
...-...
Som sme Si Sam sa SaM Som i sa SOMAR
aj ja aj Ty aj My aj jaj a OMAR A La LA
nevedel nevedeli nie e VEDELi LA La
kam TOTO sa tAK DAjak aj fo aj V NEDELi
.../...
iba LEN Ka a TO toto LEN sa My aj Vy
byCHom LEN Kaka keBy LeN sme Si
v soBOtu aj fo aj iBA aj V NEDELi
keby SME My možNo aj Vy TO VEDELi
...\...
LEN sa treLA Tá streLA což aj Sa
sme Si možNo aj a jaj VEDELi sme Si
berzičKO koKO uveDoMiLi sme ste Si
že aj užAJ berzDičKO beRZy KOko Sa
...|...
može BYť Sme možno možME Me aj My
aj My a aj Vy brziČKO MAC eJ KO koKO
AJ TAK AJ TAK BYT AJ LEN kaka
prosto aj fo aj Vy aj V PERDELi Li La LA
...:...
šAK som Sa pekne aj Ja aj VY aj vy PO o sRa La LA.
#eineKleine #POE Si e Je jen DA aj s aj s raNNí
na DOBRE RANNí VY PO tRe BO VaN Ní !!
o ja sehr GUT o ja aj Ja & SKLA DA i DANi
...;...
#howgh ;-))

pátek 1. listopadu 2019

Ω i VáNeK Kéž jEN Též Ω

aCH kéŽ JEn Kéž
Kéž byCH jEN
i VáNKem pOUhým
mOHL BýT Též
-
Co jEn konejŠí a konejŠí
A je pŘíJeMNýM
a pAK jiSTO jisTě
NaPADL by mně
koneČně tEN
jEN RýM
-
Co ještě neSPatŘiL
NiKDy NiKDE
ANi NiJAKý
a Ni jeDEN
jeDiNý je DEN
Ni jeDEN jEN
a Ni ŘíM
-
Já však jEN
StáLe TONu
v neuStáLýCH TO
otáZkáCH a předSTAVáCH
kOUzeLným TóNůM
vySTAVeN A NiŽ
PODLéHáM, MySLím
a NiŽ PODLéZám
Že se SNaŽím
aŽ se ČaS a TO
aŽ se SMaŽím
-
StáLe v stejné LOŽe
ULéHáM
A NieTZsCHe Ho se
Nie Ne ZříKáM
KDyž o OU
Se SvOU
Mi LOV annOU
o OU tOU
tOU hOUPi hOU
tOUhOU o OU
Ba i USíNáM
...
😎Ω😎
#hoUUgh