CHaOSdeSiGNeR™

čtvrtek 29. srpna 2019

A rci Anči ...

Anča kouká a Si
Jak ta AU TA FiČí
Až ta AnČi kViČí
...
Možná až Si AnČi aSi
Do Ma poBReČí
Do BRe 
...
A se SLA STí
A STá LE se CTí
aŽ BLAHEM Si ŘiČí.
...
A až Si TA HLE Anči 
As i Ná HLE 
TaK TAKy TaK 
Co Si říká a Si
...
JE TO V RiCi
A NEB O TAKY
Možno ALE Bo
i BA AJ v PiČi 
...
#hoWgh ;-)

pondělí 26. srpna 2019

PodZim TaranTiNO a SEN á ...

Pomalu, ale jistě přichází Podzim
Do Vysokých TaTeR již 💯 %
Mistrovsky vykreslená atmosféra
Musím napsat a zdůraznit
MIMOŘÁDNĚ MISTROVSKY
VYKRESLENÁ ATMOSFÉRA.
Podobný poCiT jsem měl nedávno
Na posledním filmu Q. Tarantina
TENKRÁT V HOLLYWOODu
To vykresLeNí atmosféry
To byla ESENCE Tarantina
Tarantinovského MiSTRovství
ESENCE Tarantinovské
GENiALiTY !!
...
MiSTRovské opRAvDU
Děkuji WELL i Ce
VEL i Ce MOC
PRE KRA SNE
aKa iBa SEN
mô že aJ
PRe kRA SNY
BY LeN aj BYŤ 
aJ BYT
...
Překrásný SEN 😎