CHaOSdeSiGNeR™

pondělí 22. dubna 2019

TO ReAKCiA A.D. TRPezLiVo a TiŠKo ... by OFFra

DyCHom sa na VRaCi AM
KU VáM AJ VAM
Každé NOVé rÁNO
TO ByCH oM
DyCH oM
MoHoL VáM AJ
poVe DAŤ BRÁVO!

Má sa Má AJ
Má MaDAM
ŠaK aJ Já Už
Už a JaJ paDAM
Bo By niE BOLo
AJ náHLo TO
AJ TO ráNO ...

ŠaK aJ Já LUBiM
AJ Ja sPLNiM
TO či niE jE
Mi PLaNO
AJ čo niE jE
Mi AJ niE BUDE
Ni KAK AJ
Da Ja ĽúTO ;-)

Žádné komentáře: