CHaOSdeSiGNeR™

pondělí 8. dubna 2019

SOm či NiE s OM - OTÁZniKY

ČasTO sOM miMo Seba
V Ra Via vRAJ
MiMo čias a prieSTOR
VraVia v RaJ AJ
NeViem, kde soM
V Ra viA VR aJ
Ne Viem koĽko je hodín
VraVi A vR AJ ...

A

AKý je vLAStně RoCK ?
AKý je vLAStně MeSSi AC
Či jesť sPLN
Či som aLEBo
Nie TU som PLN
Či niE TU VÔBEC som ?

Či ešte doraStiem.E
Či iBa uBúdam.E
PriVeĽmi čaSto
AJ ZaBúdam.E
A KDE TO VÔBEC
hALE naOZAJ
SOMáR SOM ?

KDE SOM ?
aJ a JA
Aj i TY
ET & iT
GDE GDE ??

#howGh

Žádné komentáře: