CHaOSdeSiGNeR™

sobota 30. března 2019

SOBoTA ranKo

SOBoTA ráno

Čo VŠeTkO sa StáLO

MiLuji miluji MiLuJi ji

A MiLuJi žiVOT

Jen TO sa StáLO

A niČ TO TU není 

TU sOM niE na StáLO

iBA TO sa StáLO.

+

A BOLO DOBRE

TO SA STÁLO

ŽE SA TO STÁLO

A BOLO TO 

NA STÁLO

ZE SA TO TAK DOBRE

TO TU STÁLO ;-)

+

HOP HEJ KAMIZOLA

HOP HEJ AJ JA POJDEM

HOP HEJ POVYSKOČ A

ZA KOKR HEJ OP HEJ

HOP HEJ JE NAM

HOP HEJ DO SKOKU

HOP HEJ JE NAM

HOP HEJ DO ZPEVU

TU VERY DOBRE TO HEJ !-)

středa 27. března 2019

číst iDNES i DNES ;-)

Tak i DNES zas DEN 
ukládá se k spánku
Já zas a znova
SiC SYT stÁLe marně
Jsem a ne jsem BiT.
Maně hledám svoji sCHránku
HalelůJa jen na mně 
a do mně zÁLeží
že sNAD PLN CHyb
Tuším možná něco o verpánku.
A Ve a V #tV běží klouže
HLAdCe a OBRaCe
Příliš hlučná samota
Mého SrdCe Mistra 
Mého SrdCe Mistra.
Mého SrdCe BoHa
Mého SrdCe FauNa
Mého SrdCe FLóRa
Mého SrdCe SkAUta
Mého SrdCe BLAHa.

ThANK U So MUCH
and ToUCH me so MUCH
END So saGLASNA
i GLaVNA
MOC muCH me ;-)
AND A_My_GdALA
BO BY aJ DÁLa NA
La La La LÁ La !-)
ThAnK U So MUCH
SO So sO o OU MUCH.
A TO kedy VLASTne bude
TO ten konkretny
aBer roVno aLE aJ
roZhoDuJuCi MatCH?

#hoWgh

pondělí 18. března 2019

NeDěLní PRObuZeNí GONG !!

GONG BENG !!
sLyšíM ten
ZVUK ten
CO je
Z V U K
a ZVUKem
zůstává
DáL
a zůstaVá
a Jà
PRObouzíM
se ZiMou
a ZaHříVáVáM
VáM se Vám
díky DíKy
V á M !!

SNěNí s Ní sNí i jí

VeLmi VeR mi
iMaGiNaTivní
SNí s Ní i BEZ Ní
co Je s Ní ?
JéjE co jE Jí ?
StáLe jen sNí
SNy cO jSou
Její SNY sNí.
SNy cO jsOu
s Ní i BEZ Ní
StáLe jen Si sNí
o SObě SNí i s Ní.
SATURdaY NiGHt
BoLA ALL RiGHt.
SUNdaY moRNiNG
ČíTAM DaiLy MorNiNg.

NeUE ZürCHer ZEiTung
iCH GLaube ZEiT 
ob ZEiTunGeN HABen
GUTe MeLDunGen.

středa 13. března 2019

TOUŽení Ve SNěNí

O o A Co tePRf Ve
TOUŽení Ve SNěNí
aŤ s Ní
či beZ Ní
aŤ o BEZu
či BEZ BEZu
je TO sNAD
LAHKé na LADu?
TAK ŤAŽKé
aJ BEZ LADu
O a Co tePRf Ve BEZ
LADu a AJ jAj
a Co tePRf Ve BEZ
SKLADu ??
MáTE PRAVDU DRaHá
Nie JE TO TAKé AKé
LAHKé aj JaJ DRaHá ...
či a JaJ MoJA aJ MiLá ?
fKóRZ JA
SELBstVERstaENDLiCH
o JA haSTA
Ma Na NA 
a aJ jAj a aNNa
či JaJ a aJ jAj 
NaNa ;-)

OReBič a OReBiČA KorČULA

A propos
Tak mě napadá
Pojeďme už konečně
Tam daleko jen DO
OReBič a OReBiČA
A KorČULA
TEN i Ta
je ALE SETsaKRA
veLMi dOBRà
a to zejména
Na CHoLoDNA
to PiČA !!!
NEzůSTANe
aNi jeDNA
neBOJte SA
aNi CHoLoDNA
to PiČA
a čača
je taký FAJNý
TANEC KONEC
Šmitec !! !!
A když sa neUVidimo sA
Tak sa naHMATamo sA
A nebo TAKy SALSA
Ta JEst TUtaj
TUze AJ roVna AKO
TAKy to DOBRA
to dam DANCE
aspoň kouSEK
DLABANCE !!

LeTíCí cíP i šíP saVAnou - TECUmSEh

Tak teď už zas letí šíp saVAnou,
O Ou o OU ou ha
Ne stále neLetí za jinou
O Ou OUha ha ha
To jen ten černý neTOpýR
O Ou OU ha Ha
MihotaTaVě se tŘepotaTaTá
A DřEP a jEB a SLáVa
Pod tou o OU nebeskou o OU
BáNí no páNi no paNí
Jo jo paNí no páNi
A Do ToHo hOU hOU
No páNi Ní paŇí
POD tou OBLoHou,
O Ou OUha o OU
Z LESa Sa neSa
TaM odNěKUD z dáLi
Snad kresLí Si tAM i DaLí
Či je To jen má paNí a TAm
SoVa, SýR či SýC, SiC,
JeJiCHí CHi houkání Sa
VER či neVER SA z LESa SA neSA
A nebo prostě jen TA VLaK
AKo oKo či LeN či iBa Ba 
baBa A PANna ANna
Ku nám voLá tAM z DáLi:
'ZAJÍŽDÍ M Mi DO LESA SA SA'
dOBRou noC moC
O Ou To TA moC A mOC 
MOC i BLeCHy i MOC.
#ho_w_GH #fiN #sCHLuss
NeZBYL aNi jí Ní JEDen 
Ni CHLaP či Ní jedEN CHLuP
A VOsa žaHá ha ha žahaDLem
Do WoKa s VíM KUKaDLeM.
A neBYLo BYLO Bye bYE ...
A DOBRA NOC MOC.

Off Ra RáMa RaF

Off Ra RáMa 
má je Ta DráMa
má je Ta Dr. a Há
má je i KONEC čně
Ta DRUHa Ta Dr. Ú Há
Děje SE TOho i MoC
Že TáK sEm se doMáK
NeStaČíM aNi za MáK
To VšE sEm či JinAK
AK jiNAK sEM tO o O
PsáTi Má DáTi Ti
NiCKeL bACk
BaCK bACK BACK
ANi zA MáK ať tAK
či TAK a Já AK?
Ta TAK a TaK a jAK?
i YaK si jen JEDnOU
o OU fKóRZ KVaK
SEm se seM SE
DoMáK aNi za MáK
ANi zA máK
Sem se sem aNi za MáK
Sem Si ZaS doNE
to NE ZaS!
jen JEDnOU 
o OU MáK
Ha ha haLe LůJ ja
Ja Ja já ... FiN!
#hoW GH o ja ja
BA Ja Ja ;-)