CHaOSdeSiGNeR™

sobota 30. března 2019

SOBoTA ranKo

SOBoTA ráno

Čo VŠeTkO sa StáLO

MiLuji miluji MiLuJi ji

A MiLuJi žiVOT

Jen TO sa StáLO

A niČ TO TU není 

TU sOM niE na StáLO

iBA TO sa StáLO.

+

A BOLO DOBRE

TO SA STÁLO

ŽE SA TO STÁLO

A BOLO TO 

NA STÁLO

ZE SA TO TAK DOBRE

TO TU STÁLO ;-)

+

HOP HEJ KAMIZOLA

HOP HEJ AJ JA POJDEM

HOP HEJ POVYSKOČ A

ZA KOKR HEJ OP HEJ

HOP HEJ JE NAM

HOP HEJ DO SKOKU

HOP HEJ JE NAM

HOP HEJ DO ZPEVU

TU VERY DOBRE TO HEJ !-)

středa 27. března 2019

číst iDNES i DNES ;-)

Tak i DNES zas DEN 
ukládá se k spánku
Já zas a znova
SiC SYT stÁLe marně
Jsem a ne jsem BiT.
Maně hledám svoji sCHránku
HalelůJa jen na mně 
a do mně zÁLeží
že sNAD PLN CHyb
Tuším možná něco o verpánku.
A Ve a V #tV běží klouže
HLAdCe a OBRaCe
Příliš hlučná samota
Mého SrdCe Mistra 
Mého SrdCe Mistra.
Mého SrdCe BoHa
Mého SrdCe FauNa
Mého SrdCe FLóRa
Mého SrdCe SkAUta
Mého SrdCe BLAHa.

ThANK U So MUCH
and ToUCH me so MUCH
END So saGLASNA
i GLaVNA
MOC muCH me ;-)
AND A_My_GdALA
BO BY aJ DÁLa NA
La La La LÁ La !-)
ThAnK U So MUCH
SO So sO o OU MUCH.
A TO kedy VLASTne bude
TO ten konkretny
aBer roVno aLE aJ
roZhoDuJuCi MatCH?

#hoWgh

pondělí 18. března 2019

NeDěLní PRObuZeNí GONG !!

GONG BENG !!
sLyšíM ten
ZVUK ten
CO je
Z V U K
a ZVUKem
zůstává
DáL
a zůstaVá
a Jà
PRObouzíM
se ZiMou
a ZaHříVáVáM
VáM se Vám
díky DíKy
V á M !!

SNěNí s Ní sNí i jí

VeLmi VeR mi
iMaGiNaTivní
SNí s Ní i BEZ Ní
co Je s Ní ?
JéjE co jE Jí ?
StáLe jen sNí
SNy cO jSou
Její SNY sNí.
SNy cO jsOu
s Ní i BEZ Ní
StáLe jen Si sNí
o SObě SNí i s Ní.
SATURdaY NiGHt
BoLA ALL RiGHt.
SUNdaY moRNiNG
ČíTAM DaiLy MorNiNg.

NeUE ZürCHer ZEiTung
iCH GLaube ZEiT 
ob ZEiTunGeN HABen
GUTe MeLDunGen.

středa 13. března 2019

TOUŽení Ve SNěNí

O o A Co tePRf Ve
TOUŽení Ve SNěNí
aŤ s Ní
či beZ Ní
aŤ o BEZu
či BEZ BEZu
je TO sNAD
LAHKé na LADu?
TAK ŤAŽKé
aJ BEZ LADu
O a Co tePRf Ve BEZ
LADu a AJ jAj
a Co tePRf Ve BEZ
SKLADu ??
MáTE PRAVDU DRaHá
Nie JE TO TAKé AKé
LAHKé aj JaJ DRaHá ...
či a JaJ MoJA aJ MiLá ?
fKóRZ JA
SELBstVERstaENDLiCH
o JA haSTA
Ma Na NA 
a aJ jAj a aNNa
či JaJ a aJ jAj 
NaNa ;-)

OReBič a OReBiČA KorČULA

A propos
Tak mě napadá
Pojeďme už konečně
Tam daleko jen DO
OReBič a OReBiČA
A KorČULA

TEN i Ta
je ALE SETsaKRA
veLMi dOBRà
a to zejména
a NAJ ViAC
Na CHoLoDNA
to PiČA !!!
NE o ZůZů STANe
aNi jeDNA aNNa
neBOJte SA
aNi CHoLoDNA
to PiČA
a čača Ha čača
je taký FAJNý
TANEC to KONEC
A Šmitec !! !!
A když sa neUVidimo sA
Tak sa naHMATamo sA
A nebo TAKy SALSA
aJ ASA da SA šak DA sa
Ta JEst TUtaj a Ja JAJ
TUze AJ roVna AKO
TAKy to DOBRA

to DAM TO dam
DAM DAM DK
šak má MÁ maDAM
DAM DAM DANCE
TRANCE TRHanCE
AJ HRNCE

Ha spoň POjď
HEJ niE veLA LA
NA kušTiK EJ
Haspoň AJ kOU SEK
AKo AJ o KOLO
o OU AKo AJ
OU oJ AJ
KOLO uš EK

A ROVNAKO
ne ZABUDNi !!
BEREM aJ a JAJ
DLABANCE !!

LeTíCí cíP i šíP saVAnou - TECUmSEh

Tak teď už zas letí šíp saVAnou,
O Ou o OU ou ha
Ne stále neLetí za jinou
O Ou OUha ha ha
To jen ten černý neTOpýR
O Ou OU ha Ha
MihotaTaVě se tŘepotaTaTá
A DřEP a jEB a SLáVa
Pod tou o OU nebeskou o OU
BáNí no páNi no paNí
Jo jo paNí no páNi
A Do ToHo hOU hOU
No páNi Ní paŇí
POD tou OBLoHou,
O Ou OUha o OU
Z LESa Sa neSa
TaM odNěKUD z dáLi
Snad kresLí Si tAM i DaLí
Či je To jen má paNí a TAm
SoVa, SýR či SýC, SiC,
JeJiCHí CHi houkání Sa
VER či neVER SA z LESa SA neSA
A nebo prostě jen TA VLaK
AKo oKo či LeN či iBa Ba 
baBa A PANna ANna
Ku nám voLá tAM z DáLi:
'ZAJÍŽDÍ M Mi DO LESA SA SA'
dOBRou noC moC
O Ou To TA moC A mOC 
MOC i BLeCHy i MOC.
#ho_w_GH #fiN #sCHLuss
NeZBYL aNi jí Ní JEDen 
Ni CHLaP či Ní jedEN CHLuP
A VOsa žaHá ha ha žahaDLem
Do WoKa s VíM KUKaDLeM.
A neBYLo BYLO Bye bYE ...
A DOBRA NOC MOC.

Off Ra RáMa RaF

Off Ra RáMa 
má je Ta DráMa
má je Ta Dr. a Há
má je i KONEC čně
Ta DRUHa Ta Dr. Ú Há
Děje SE TOho i MoC
Že TáK sEm se doMáK
NeStaČíM aNi za MáK
To VšE sEm či JinAK
AK jiNAK sEM tO o O
PsáTi Má DáTi Ti
NiCKeL bACk
BaCK bACK BACK
ANi zA MáK ať tAK
či TAK a Já AK?
Ta TAK a TaK a jAK?
i YaK si jen JEDnOU
o OU fKóRZ KVaK
SEm se seM SE
DoMáK aNi za MáK
ANi zA máK
Sem se sem aNi za MáK
Sem Si ZaS doNE
to NE ZaS!
jen JEDnOU 
o OU MáK
Ha ha haLe LůJ ja
Ja Ja já ... FiN!
#hoW GH o ja ja
BA Ja Ja ;-)