CHaOSdeSiGNeR™

čtvrtek 21. února 2019

oD ANiKa aŽ pO pOMYLy

SuPéR fiŽí
ToTo fiČí
aŽ To KLouŽe
jE To ceLé
z NouZe
jE To ceLe
O TouZe
.
O TouHy Hi
OdeBeR sE
v HáJ
Ni O TuŽBy
TU NEni jE
NouZe
TU niE jE
NuDZa
.
No dOBRe
A Čo teRAZ
HoVoRim Si jA
A iBa RAZ
No teRAZky
SoM jA aJaJ
F Pi*i
.
#HoVVgH

středa 20. února 2019

OFF Ra OFře DáM Oře !!

P Ř E N Á D H E R N É !! !! !! !! !!
TO VaŠe PSANí
MiLá SLEčNO 
či sPANiLá TO PANí
...
MOC RáD VáS POZNáVáM
MOC RáD VáS ČíTáVáM
MOC RáD MáVáM VáM
MOC RáD VáS MáM 
RáD 
...
A ještě RADěJi Si
VáS ZAKLáDáM
na VaŠe RADy DáM
z VaŠiCH TeXTů
se nADo neKONĚčné 
SLASTi se ROZKLáDáM
jAK jen je DOOKOLA
aŽ nADo neKONĚčně
PROČíTáVáM
...
Oře VáM DáM
DáM VáM Oře
jinAK to neVíDáVáM
jAK aŤ jezDíTE s Ním
aŽ do zPěNěNéHO
MOře
...
TAK já TO
STáLE jen
DOOKOLA
VíDáVáM
...
Děkuji

úterý 19. února 2019

iCH BiN niCHt GerMán

SCHÖNE SCHÖNE SPRACH !!
RAMM ist GUT END TAG 
Es ist Fein
Wie DU bist SEiN ?
Das GANZ nEUE GESiCHT !
WoHiN DU Bist ?
WoHiN du BiSt ?
~
SCHAde SCHAde meiNE LieBe
iCH du WiR trieBe
LetzTe GESiCHt
OHNE MiCH, OHNE DiCH.
π
DeutsCHe WeLLe DUNKEL NEBE
O to zebe, zas to zebe
ACH aCHiCH aCH keiNE DaCH
So aCHjo, kein SCHMACK
ALSo sCHWERE TAGe iSt
hier UND KEiNE SPASS.
¥
Kommen mit mir
iCH werde dir
SCHaDe SCHaDe meine Liebe
iCH bleiben hier
A je ve mně MÍR.
#
Ich habe Bier und
Du hast Krieg
#
Ich bleibe heute hier
Du bist DORT
A CHystám se na KURORT
A já CHystám se na MĚSÍC.
iCH bin Tier
Ani nemám Ani v duši MíR.
+
TEMNÉ NEBE, TEMNÝ MÍR
iCH BiN HiER
UND iCH BiN TiER
&
LETÍM VEN CESTA NA MĚSÍC
UŽ MĚ NEZASTAVÍ Ni VESMÍR
UŽ LETÍM POMALU VEN
UŽ LETÍM S NÁLADOU HLOUBAVOU
UŽ LETÍM VEN ZA TEBOU
ZA TEBOU ZA ŽENOU.
&
TEMNÝ MÍR, TEMNÉ NEBE
HLUBOKÝ A TEMNÝ JE VESMÍR
HLEDEJ HLEDEJ MÁ LÁSKO
JEN HLEDEJ V MÉ DUŠI
JEN HLEDEJ JEN V TEMNÉ DUŠI
MÍR (RÝMUJE SE HONiMÍR)
A NA POLi ROSTE JENom PÝR.
&
JEN POČKEJ ZAJÍCI
JEN POČKEJ JEN JEŠTĚ CHViLENKU
AŤ AŽ JEN SE TAK POZASTAVíM
TU TY MŮJ HOLENKU.
&
NEŽ POLETÍM JEN 
PODÍVÁM SE OKOLO
PODÍVÁM SE JEN NA OKO
PODÍVÁM SE TAKY NA KOLO
&
A TOBĚ MŮJ HOLENKU
BRACHU A TMAVÝ KRÁLi
PODÍVÁM SE JAK Si HRAVÝ
A  PODÍVÁM SE Ti 
LEHCE A ZPŘÍMA
PODÍVÁM SE Ti DO OČí.
&
DO TEMNÝCH MODRÝCH HLUBOKÝCH
MODŘÍ PŘEHLUBOKÝCH OCEÁNŮ
VŠAK UŽ Ti Mi NA TEBE
i NA SEBE PROZRADí
VŠAK UŽ Mi NA SEBE
TAKY NĚCO PROZRADí
&
JAK TO CHODí, JAK KDO CHODí
CO KDY KDE A KAM SE HODí
NO TAK JAK TO CHODí ?
TO SE PŘECE VŽDYCKY HODí !
&
CO SE Ti HODÍ A CO NEHODÍ
KAM SE TO VYHODÍ
A KDO TO VYLOVÍ
KDO SE KDE VYLODÍ
A KDO NALODÍ
A CO SE KDE VYHLOUBÍ
&
ŠiRÝ ŠiROŠiRÝ JE OCEÁN
JAKO NEBE JE MOCNÝ
ŠiROŠiRÝ PŘEŠiRÝ A PŘEPESTRÝ
AŽ PŘEMOCNÝ A MOCNÝ
JE KRÁL TOHOTO KRÁLOVSTVÍ
&
NEKONEČNÉHO NEKONEČNĚ PULSUJÍCÍHO
MODRÉHO PLNÉHO MODŘE MOŘE
CO STÁLE TEPE 
A NAVÍC TAK MOUDŘE
&
A MOUDRÉHO VŠECH OCEÁNŮ PÁN
A VESMÍRNÉ NESMÍRNÉ BOHATSTVÍ
PNOUCÍHO SE VESMÍRU SE 
CO NiKDY NEKONČÍ SE.
&
A PŘECE SE STÁLE TOČÍ
A PŘEC JEN SE STÁLE TOČÍ !
KDO SKOČÍ A KDY TOHLE SKONČÍ
A JAK SE TOHLE 
JAK SE TO UKONČÍ ?
#HOWGH ZPRAViDLA NESTAČÍ
&
DOMLUVIL JSEM, DOPSAL JSEM
A VÍC ANi MUK
NEKOUKÁ Z TOHO ANi ŤUK
ANi ŤUK ŤUK ANi ŠUK 
TAK NiC TAK SLEZ
TAK NiC TAK KONEC
A JE TO TU:
HEJ JE SCHLUSS !!
:(
(a pussa si vyrazila na špacír ó Ja
a nebyla zrovna ani z USA)
:)
DRESDEN STOLLEN
STOLLENFEST 2014
&
KEINE ANGST
NO MORE PUSSY
NO MORE GANG
KEiN GESCHAENK
KEiNE TaiLe PUSSY SHARK
iCH Bin DARK
SO ENDE ALSO SCHLUSS
KEiNE LUST.
...
KEiNE ANGST
iCH Bin NiCHT
ANTiKRiST
iCH HOFFE i HOPE.
$
iCH Bin nur KLeiNe Man
KLoSTer Man, ALTER MAN
CRAZY MAN, HAPPY MAN
HAPPY MAN, WASSER MAN
ANO ANO Ó JA i VAN.
.
#FiNiTo #hoWgh

čtvrtek 14. února 2019

MariUS DK Pedersen

Už jsou tady a je TO
ZLá MAŇÁNA
UŽ JSOU TADY 
a NEjsou VŮBEC ZLí
aNi MAŇÁNA
...
jÁ jsem ZLý jA
i VAN GROZNYj A
NEjsem MAŇÁNA
tak co bude pánové a páni
je to VELKé jednání
...
NEJdříve zjistíME
KAM jsme se TO doSTALi
jesTLi až TAM KAM
a pak uvidíME
KAM půjDEME dáL
a jesTLi vůbec a KAM
...
Co Vy na TO ?
JeST TO TAK ? 
CZy JeST TUTAj 
TAKa łaDNA pogoda?
Być MOże
ALL RiGHT ?
...
CZy MOżNA MóWić
LuB po CZeSKu ?
LuB po SłowaCKu ?
LuB po ROSyjSKu ? 
LuB po ANGielSKu ? 
CZy po WłoSKu?
eWenTUaLnie i po NieMieCKu!
...
дA дA XOPOшо
дA эTO OчEHь XOPOшо
HY чTO ? пOйдEM !
Ну, погоди ! зAйчиK мой !
Я TBOй OXOTHиK !
YбEгAй зAйчиK мой !
HиK чиK HиK
...
#hoWGH my fRiEND
tHat's tHe END
wASTe PAPer BiN
RiN TiN TiN
BiM BAM BiM.

středa 13. února 2019

GiRLs BaBy GiRLs

Si Si
Si CerTo
Grazie SeŇóRa ó SeŇoRita
;-)
Ja Ja seLBstVERstaENDLiCH
Danke SCHoEN meiNe LieBe
;-)
Yes of cOUrSe cerTAinLy
So ThANK YoU BaBy
;-) 
бOльшOE CпACибO
CлишKOM кPAсивAя дEвушKA
;-)
"Ja BaRDzo LubiM kOCHat, 
BaRDzo LADne kOBieTy !!"
... 
A SLOVenKy 
JSOU ty OPRAVDU
úPLNě nej nejKRáSněJŠí HOLKY 
NA CELýM ŠiROŠi RÝM 
SVěTě !!
...
2. UKRAJiNky
3. RUSky
4. ČeŠky
5. POLky
...
a DáL TO
NiKaM
NeVeDE
...
Yes of cOUrSe
cerTAinLy 
ThAnX
BaBy
...
😎✌️
...
#hoUUgh

úterý 12. února 2019

i VáNEK

aCH kéŽ JEn Kéž
Kéž byCH jEN
i VáNKem pOUhým
mOHL BýT Též
-
Co jEn konejŠí a konejŠí
A je pŘíJeMNýM
a pAK jiSTO jisTě
NaPADL by mně
koneČně tEN
RýM
-
Co ještě neSPatŘiL
NiKDy NiJAKý
ANi jeDEN
jeDiNý je DEN
Ni jeDEN
ŘíM
-
Já však jEN
StáLe TONu 
v neuStáLýCH TO otáZkáCH
kOUzeLným TóNůM
PODLéHáM, MySLím
aNiž PODLéZám
Že se SNaŽím
aŽ se ČaS TO
aŽ se SMaŽím
-
StáLe v stejné LOŽe
ULéHáM
A Ničeho se
NeZříKáM 
KDyž o OU
Se SvOU 
MiLOVanOU o OU
tOUhOU
USíNáM 
...
😎
#hoUUgh

pondělí 11. února 2019

PLNÝ DŮM ... nejen o VáNOCíCH

MáM PLNý DŮM
BOŽE JAKá Je TO KRáSA
Je ZAS PLNý DŮM 
A VŠUDE Se sVíTí
KRÁSNĚ BAREVNÁ SVĚTLA
CO VŠUDE sVíTí jAK  
PESTROBAReVné A kVíTí 
...
DŮM sVíTí jAK O VÁNOCíCH 
DŮM sVíTí jAK O VÁNOCíCH 
sVíTí VÁ VÁNOČNí STROMeČeK
NA KTERÝ ZÍRAL JSEM 
V NĚMÉM ÚŽASU
MAJe ÚSMEV NA TVÁRi
jAKo MALý CHLAPeČeK
...
JEDNA POLOViCA OBLiČEJA Je TUHá
DRUHÁ POLOViCA PORANĚNá
A PŘES TO VŠECHNO USADiL SA 
NA TVÁRi SPOKOJeNý A ÚŽASNý 
ÚSMEV MALéHO CHLAPeČeKa
tAKý AKOŽE VELMi SPOKOJeNÝ
ÚSMEV
...
ANO Čo PoVEDAŤ VjACEj Ej
DŮM Je PLNý Ej jAj
A TVÁR Je SPoKoJENá
A MYSEL Je SPoKoJENá
A MOŽNO aJ jAj VŠECi
SÚ CELKoVo SPoKoJENÍ 
TAK AKo BýVA TO
O VÁNOCíCH
...
UŽÍVáM Si TO, ViEM, 
ŽE NEBUDE TRVAT 
TO PRý PriDLHO 
UŽÍVáM Si TO AKo TEN
MALÝ CHLAPČeK
ČO UŽASLE FASCiNOVáN
POZERÁ na TEN ROZSVÍCENÝ
STROMČeK  
...
PREČO NiE
ŠŤASTNÁ TO CHViL'kA
ŠŤASTNÁ TO CHViL'kA
SLASTNÉHO OPOJENiA
ŠŤASNě SLASTNéHO
SPOČiNUTiA
...
#hoWgh

RiTh OUvnOU mUS

Moc Vám děkuji VŠem,
Kdo najde si
RyThMUS v RyThMU
MýCH SLOV
.
TEN přeC neNí SLON
TEN přeC uMí SKON
totiž SKOK jen SKOK
až do SKONáNí
SKOK aNEBO TAKy
SVéRáZný RyBoLOV
.
A pokud to přeC
NEjSi aNi ON
A aNi ONi
A aNi ONA
KDOž uMí přeC
Tančit jAK AKo
TARANTULE v
ZAJETí RyTMU
Bláznivého MéhO
A zMATeNéhO
...
PoTom neZouFEJ
A na ten FiLM
Se poDívej
A Dívej se
A DíVej Ej Ej
A bráNiCi
A NoHy
Si HLíDEj Ej Ej
A i TeN Děj Ej Ej
...
a k TOmu VŠeMU hraje 
CHuCK BERRy
a děLá TO SVoJE
ROLL OVER ROLL OVER
BaBy BeJBY BaBy
a taky JERRY Lee LeWiS
do TOho mLáTí TO SvoJE
ShAKiN ŠejKu ShAKin 
TY BeJKU čo MአSVoJE
GREAT BALLs Of FiRE
...
😎
#hoUUgh

Po RUNs ráNo RáNU

Když usínám
Tak umírám
Nejsem si jist
A nevím či
Se RáNo
Zas probudím.
...
Dnes se tomu
Tak sTALo
Jaké štěstí
Říct by se DALo
...
Vstal jsem
Z mrtVýCH
i Z TěLa
PřesNě pRess
JAK si TO
CHtěLa
La La La
...
MóDrá to SLoVa
MoDrá PLaNeTA
MouDrá LAGuNA
MoDrá KráLoVa PLaKeTa.
...
ViLéMe HynKu JARmiLo
A mně Je zDe TaK miLo
FéNiX co povSTáL La
Z POPELa La
Hlavně ať je TO
zVESELa La
La La La
...
Všude koLeM je úNOR
A já MáM jen MáJ
A JA JaJ 
...
🇮🇹🤘🇨🇿✌️
...
😎☠️👻❄️
🐙🦂👾👽