CHaOSdeSiGNeR™

neděle 15. prosince 2019

TV áR sA Si PO Si Ti Vně

aNo Je TO
Vz PO menu Tí
aLe Vi DíM TO Ti
a bDíM ve VE SeLe
a PO Si Ti VNě
Je TO ceL KO Vo
VO pRý PO Pri
Prý PO Pri PríJeM
Prý Pri Je JeMNé
Vz PO Mi na Ni
Na NiE 😎
A ĎAKUJEM
WELL VeL Mi
VeLMi PRi
Veľmi VER
Ver Mi ...
And ...
tHE End ...
BE PoSiTiV JEe
JEé JE jee JÉé 😎
🗿🎯💖

neděle 8. prosince 2019

Re: oFF Ra Ta Ta !!

TaK KRáS ná
...
Tak POEtiCKy
NáD HER ná
...
jAK jSTE i
RoZ TO Mi Lá
...
MiLá a MiLá
OFF Ra TA
POE Ti CK á
*
La La Lá
*
Co do zpěVU
NáS mno Hé
Ji STO JiS Tě
 *
TeBe i Tě
u VED La
...
ROZ Mi Lá
OFF Ra TA
*
Vo i CE VO Lá
Lá La Lá La Lá
...
😎✌️💟🖖👽

Re: OFF Ra ‼️

pátek 6. prosince 2019

SPí Me spoLu a SNí Me SE

inSpiRED BY QuiDo GeLLneR

S vlastní ženou o OU
Ve vlastní POSTE Li
TAKy SPí me ME
A TAKy VLASTNĚ ...

TAK HLe A eJ HLE
SpoLu LU každou o OU
NOC spíme SPí ME 😎
A OB čas i ...

ZASNĚNĚ ...
ŽASNEME ...
SOTVA sotvaže
KOTVA od ROZKOŠE.

ZHASNEME
z HA SNE ME
spoLu tAK TAKy TAK
SNE me SE ...

A SNí me SE ?
A No tAK TAKy TAK
někdy i něKDY KDY i
Sníme SE.

A Ještě TO HO o OU
Stihneme s tOUo OU
TíHOU HOU PiH o OU
TO S Ti HNE ME.

A Ještě DO Té TO HO
Snídaně TO SMíM DANě
pokud SE vŠAK SAK ne MýLíM
SNíM je SE miLým DANě.

A někdy i jDU DU DU
NA Ještě JEŠTěD DU bu BU
A JDU a přitom HUŽ bu DU
NE neBoJ DoJDU DU DU !

středa 4. prosince 2019

To BrUS LEN i Sign i FER

Zajímavé veLmi WeLL VěC
PRo mNe MeNe TeKEL Tě PiC
Zajímavý MiX MyS MiŠ MyŠ MAŠ
A CO a o Co jDe TO oTo jDe DE
A aŽ moŽno No Aj TO Ne NE
A Aj Da LEK o TeCCo eCCo Co
ZA mNe MeNe TeKEL Tě PiC Pe KEL
————————————————
Os LoVE eN VeN LoVE eN TéŽ
WeLL Mi Aj NE aŽ Aj a JAJ a AJ
DoNE My Vy Ti Ty TY TY TY f E.T.
Děkuji Ti TY VeLmi Ti TY WeLL VeT
————————————————
Začínám SLED o VAT KiT KAT CAT
SKoRO mOC NE Aj TU MáM MáŠ
A Na NáS máš na NAS TáDŽ Má MA HAL
ZA po MeNe TeKEL mNe i Pe KEL Ce
Já J seM SE seM se i Pho NE ne SE se
Na Ti TY TY VY MY Mi pSÁT ...

pondělí 18. listopadu 2019

OFFře prostě ZA TO ...

Semih Lava za TO čila
z Konce rtu VŠ ech
VAŠIch sss lov,
ChaOZku milý🤗
PER pet UM mobi le,
jsTe TutoVĚ. OZ aj
ča RO a Vy the TOP
desigNER sss Lov.🥇🏆
AJ Mácej KO Mácej KO
KO kokoko...
KO ko ko KOS ové 😁
Thank Youuuuu
- You're No.1__✒
😎🚀🏀🏇🏾🏇🏾🏇🏾👌
😁🥂🍾🙌😚🍀🤗
Ofra
...
TroCHu mi doCHázeJí SLoVA,
když děkoVAT MOSíM VáM
tAK MiLe Na MíLe
tAK MiLe tAK MiLeNá
ZaS a ZaS a ZNoVA
...
VžDY JStE tAK MoCNá
A MoC a MOCně MiLá ‼️
TO zAS a zNoVa jAK
A tAK aK aŤ tAK MOC
A mOC TO aN tré FiLa 🎯
🦞😎♨️🦂🗝️💟💝💖
...
Tak možná nejlépe
A jen prostě a obyčejně:
...
DĚKUJi PŘEVELiCE ✌️
RoZ TO tAK MiLá ✒️
CHaOSdeSiGNeR™

neděle 17. listopadu 2019

OFF Ra OFF Me ...

Grazie tante mille...
OFF Ra Ta tAK miLà ...

Grazia A TA eN Te
NoN miL Li ó oN
Ne Na Ta tAK nOn No
vêdoucí na No Vě a aSi Bůh

miLe TaK miL Liè
Mi Le i Len Ce
i mi Lou i LiNZ
Lin Cece O dO i LinZe
i LiNCe ze CeZe
A tAk weLL mi Mi i Lé

JE to od VàS TAk
TA a AK MiL F miLLi
O No Vě a Zá Roveň
Na RoV No Rò Veň
SAMo ó ZÁŘí ZŘí Je
a Je už Je je MNě

Ne SAMo Ze ZRe jSME
SME STE Si STE SME Si
Ne na NoVě miLLi i
Mi Li i MiLe Mi Mi Liè

A aNO Bo BYLo TO tAK
Ro Z TO mi i MiLLi i Lé.

15. 11. 2019 04:50
17. 11. 2019 13:30
CHaOS de SiGNeR

OFF Ra OFF Me

čtvrtek 14. listopadu 2019

SEN LOSt.iN.Ma.SELF

Bohov SKy
ORGa Z Mi CKé
Veru HoP HeJ
BOH oFF SKy
KOZ Mi CKé
...
To teda BO Lo
Veru JeP HoJ
Bo HoP Ski
Off cOU RSe
Kozy Mi CK Eé
...
A PRO SíM Si
A prE Pá ČT eÉ
Veru HoJ HuP
Ni KtO i KtY i LOKtY
i kTE RAK TaK Ty
i RaK i RAKy i TY
...
NiK te RAK
Veru TO HeJ
Ni KtO rAK
VERu to HOp
Ko Mi CKé
...
Vďaka vďak a VĎAKA
TAKýM istým spôsobom
TAKýM istým SNoM
A Drie Mo TAM,
Že aJ Sú aJ buDú
...
VĎAKA
LOST
MY
SELF
VĎAKA
...
🦞🎯♨️💯

pátek 8. listopadu 2019

STANDA STANíK STENLY ... PAJEBÁLi ASTACHÁNCi

STANDO !
STANíKU, STENLY
TY Si TAM
A MY TADY.

VŠICHNI TAM MUSEJ
V TOM JE JEDiNÁ
SPRAVEDLNOST
TOHOTO SVĚTA
VEZDEJŠíHO,
PROTOŽE 
VŠICHNI TAM MUSEJ.

STANDO 
DRŽ
NÁM
TAM
FLEKA.

NEBOJ DOČKÁŠ SE,
PROTOŽE
VŠICHNI TAM MUSEJ.

TOLiK LiDÍ Si
DOKÁZAL POVESELiT
TOLiK LiDí TEĎ
PRO TEBE TRUCHLí
A PLÁČE.

HANKO HANiČKO
HODNĚ SÍLY
HODNĚ ZDRAVÍ
HODNĚ ŠTĚSTÍ
NIKAM NEPOSPÍCHEJ
A DRŽ SE.

STANDO 
BUDEŠ 
VŽDYCKY
S NÁMA
AHOJ.

A STANDO !

PAJEBÁLI ASTACHÁNCI
PAJEBÁLI DĚÉVOČKY !!


středa 6. listopadu 2019

This is the Way ward the Clouds ...

When the Spikes
are pricking
in the Way are
Wardclouds are
...
i'm sitting
in a Dinnroom
on the Way & End
End i'm pondering
...
Hell & Heaven
What is my
on the road
Life Way ?
...
What is my ending
Goal ending
where is my ending
End ending ?
...
This is the End
ending the End.

úterý 5. listopadu 2019

MYüSSLiY LUCy LiU s raNNí ...

Aneb při Mé hnutí Mé MYSSe e ELi
sa Mi dajak AK po HNULA Ma MYSeL a La
aŽ UŽ som somar TO aj ja aj jaj OMAR a La
zrejme dajak AK ni NE ni Do do MYSLe La a
..._...
HA ta Moja MYSSeL La a La LA
HAspoň čo ja MYSSLeL a LA La LA
So Co sa tAK a DAjak čo a Do počuTia A ??
sa dajak Do do POčuTi A a LA La
...-...
Som sme Si Sam sa SaM Som i sa SOMAR
aj ja aj Ty aj My aj jaj a OMAR A La LA
nevedel nevedeli nie e VEDELi LA La
kam TOTO sa tAK DAjak aj fo aj V NEDELi
.../...
iba LEN Ka a TO toto LEN sa My aj Vy
byCHom LEN Kaka keBy LeN sme Si
v soBOtu aj fo aj iBA aj V NEDELi
keby SME My možNo aj Vy TO VEDELi
...\...
LEN sa treLA Tá streLA což aj Sa
sme Si možNo aj a jaj VEDELi sme Si
berzičKO koKO uveDoMiLi sme ste Si
že aj užAJ berzDičKO beRZy KOko Sa
...|...
može BYť Sme možno možME Me aj My
aj My a aj Vy brziČKO MAC eJ KO koKO
AJ TAK AJ TAK BYT AJ LEN kaka
prosto aj fo aj Vy aj V PERDELi Li La LA
...:...
šAK som Sa pekne aj Ja aj VY aj vy PO o sRa La LA.
#eineKleine #POE Si e Je jen DA aj s aj s raNNí
na DOBRE RANNí VY PO tRe BO VaN Ní !!
o ja sehr GUT o ja aj Ja & SKLA DA i DANi
...;...
#howgh ;-))

pátek 1. listopadu 2019

Ω i VáNeK Kéž jEN Též Ω

aCH kéŽ JEn Kéž
Kéž byCH jEN
i VáNKem pOUhým
mOHL BýT Též
-
Co jEn konejŠí a konejŠí
A je pŘíJeMNýM
a pAK jiSTO jisTě
NaPADL by mně
koneČně tEN
jEN RýM
-
Co ještě neSPatŘiL
NiKDy NiKDE
ANi NiJAKý
a Ni jeDEN
jeDiNý je DEN
Ni jeDEN jEN
a Ni ŘíM
-
Já však jEN
StáLe TONu
v neuStáLýCH TO
otáZkáCH a předSTAVáCH
kOUzeLným TóNůM
vySTAVeN A NiŽ
PODLéHáM, MySLím
a NiŽ PODLéZám
Že se SNaŽím
aŽ se ČaS a TO
aŽ se SMaŽím
-
StáLe v stejné LOŽe
ULéHáM
A NieTZsCHe Ho se
Nie Ne ZříKáM
KDyž o OU
Se SvOU
Mi LOV annOU
o OU tOU
tOU hOUPi hOU
tOUhOU o OU
Ba i USíNáM
...
😎Ω😎
#hoUUgh

sobota 26. října 2019

ÚNaVa POD ZiMNí - ZVONĚNÍ

NECÍTÍM NOHY
NEMŮŽU JÍT
NECÍTÍM RUCE
NEMŮŽU PSÁT
-----------------------------
NECÍTÍM HLAVU
NEMŮŽU MYSLET
NECÍTÍM ÚSTA
NEMŮŽU SE SMÁT
--------------------------------
NESLYŠÍM DOBŘE
NEROZUMÍM OTÁZKÁM
NEVÍM CO MLUVÍM
HOLDUJI PROCHÁZKÁM
---------------------------------------------
VÍTÁM SVÉ SOKY
PODLÉHÁM SVODŮM
MLUVÍM SE SOKY
ODEVZDÁN ZVONŮM
---------------------------------------
BLÍŽÍ SE ALE JIŽ ZCELA
PRO MNE ZLATÁ
MÁ ÚTĚCHU SKÝTAJÍCÍ
MÁ KONEJŠIVÁ
MÁ ZLATÁ TO ZCELA
MÁ UCHVATNÁ A ZLATÁ
MÁ MILENÁ ZCELA
ZLATAVĚ TŘPYTIVÁ
BODAVÉ TRNY SKÝTAJÍCÍ
A Z CELA ZASLOUŽENÁ
VYTOUŽENÁ CELA.
----------------------------------
VÍTÁM SVÉ SOKY
NEMOHA MYSLET
MYSLÍM NA DROGY
NEBOHÁ TO ET CETERA
--------------------------------------------
BLÍŽÍ SE
A JÁ NEMAJE VLOHY
VE VLHKÉM A MLHAVÉM
NAD RÁNEM
PLÍŽÍM SE,
PROTOŽE PRCHAJE
BLÍŽÍ SE !
-----------------------------
USCHOVAJE SE
USCHOVÁM SVÉ MYŠLÉNKY
POD PLÁŠTÍKEM
S NEVIDITELNÝM NÁPISEM
---------------------------------------------------
KDE NAPSÁNO JEST:
NE VIDITELNÝ
NEVÍDÁNO NESLÝCHÁNO
NE VÍDÁVÁNO !
------------------------------------
ŘÍKAJE TO DÁMÁM
NEVIDÍM NE VIDÍM
NEVIDITELNO,
PROTOŽE ANI NE
SLYŠÍM NE
SLYŠITELNO.
------------------------
BUDÍM SE
JEŠTĚ STÁLE
BUDÍM SE
ABYCH SLÝCHÁVÁN
V MLHAVÝCH PROCHÁZKÁCH
ZTRÁCEL A OPĚT ZAS SE
ABY NACHÁZEL
CESTU ZPĚT
CESTU TAM.
------------------------------------------
KU NOVÝM OBZORŮM
KU NOVÝM DÁLAVÁM
CO MIZÍ NÁM
PRŮBĚŽNĚ UKRÝVANÉ
TAM DALEKO
V MLHAVÝCH A PŘESTO
TAK PŘESNĚ URČITÝCH
PERO KRESBOU
VYKRESLENÝCH
DÁ MI TAM V TĚCH
V DÁL JEN DÁL
A DÁLA VÁCH !
--------------------------------------
TAK VSTÁVEJ PEGASI
JÁ UŽ NASEDÁM,
PROTOŽE JIŽ
PŘEDPOKLÁDÁM,
ŽE JIŽ ODLÉTÁM,
ŽE JIŽ MĚ NESEŠ JEN
TAM NA OBZOR
TAM ZA OBZOR
TAM JEŠTĚ DÁL
TAM AŽ DALEKO
TAM AŽ ZA OBZOR
----------------------------------
TAK VSTÁVEJ PŘEC
JÁ UŽ NASEDÁM
JÁ UŽ ODLÉTÁM
A TY JEN STÁLE
SPÍŠ VŠAK MNE
JIŽ BRZY MNE
UCÍTÍŠ JEN CO JEN
VYLETÍŠ ...
---------------------------
A JEN TAK DÁL
UND SO WEITER
AND MANY OTHERS !
(MY FATHERS)
.

ÚNaVA PoD ZiMNí - ZVONěNí

středa 23. října 2019

AU TU mn o s ?? a !!

aNEb OTÁZKY KŘiČí
S VýRAZně VýRAZný Mi
VYKŘiČNíKY KŘiČíCí Mi
...
čí čí HLAS se
OZýVá se
čí HLAS to voLá
Z DáLi
Ku NáM
V DáLi
...
Jen SOU MRAK
BRZy OdHALeN
POVí Nám TO
A Ví TO
VůBEC ?!
...
TOŤ OTáZKa je
S OTaZNíKem
Ba doKONCE i
S OTaZNíKy
...
KDe ODPoVěĎ
ze VŠeCH VěD
NEJ T쎊í JE
JiSTO JiSTě
KDyŽ Se
OSMěLí Se
NáM TU
OSMěLí Se
...
a
PAK
VY ČAS
Si Sí Se
JEN JEDnOU
ZA TO PRo
VŽDY
a
ZA PRAVdu
a
OPRAVdu
ZA V 
ČAS
...
VY
ČAS
SE
!!

aSi o pOd PoDZiM ... inspiRED bY @KViDoo

SKáče a hOPSá
přeCe přeDe mnOU
Lou ReeD i VeLVeT
Under GrOUnD
.
Loučící Se
o OU OPička
ZKaZKa ZKaZí
Tu v Tu i Tu CHviLKu
CHVíLi i pRo VíLy
Ne JEn pRo Tu CHVíLi
TAK DoJeMNou
i SE MNou o OU
SE SEMeLou
.
Ještě JeštěD Si
UTtře i UDře
TAK ŠTěDře Tu CHVíLi
Tu i v Tu CHviLKu
Si pUSu Do TRička
.
NeŽ zMizí NáM MiZí
ZAS Ve VěTVoVí
KDO Ví KOLiK JeN
TOLiK Je JeN VěT
Ve VěTVíCH
KDo Ví
.
JaK LoňSKý SNíH
NAPaDaNý OPaDaNý
CO ZůSTANe Po STARu
TAK ZAS úPLNě JaK
Sam Si VELí SáM
.
NaPosPAS i CHmurNýM
TO JaK NoC TO
V PASso TONaLe
TAK DOKoNaLE
CHmurNýM Na MYSe
MyŠ MyŠLéNKáM
.
LEKLým i NELEKLým
LeNKám i NeLeNKám
;-)
#HoWgH

neděle 20. října 2019

Ho ŘíM aK o RíM

Ne HA SiT
Ho ŘíM
AK o RíM
S KA a Ži
Mi i Ty
My i Ti
Až AK DýM
AK o DýM
S TýM čO
Má MA Má
AK o RíM
S TýM Si
Ja Aj Ho
Aj Ho RíM
AK o RýM
Si TýM 
čO Mi
Na Mé
Me Zi
Ve Zi Me
Má Mi Vá
Po Le Ži.

AUoOU tu MNi iMi k oFF

A ná HLe na STaL
Vů KoL ná DHe
RNě VěR Ně A
a Ba Re VNě
Ne VěR Ně
VeR Mi
Či Ko Čí Ne
VeR Mi
Mi Le
Či Ne
Mi Le Ný
Ná DHe RNý A
a Ba Re VNý
To K aŽ
Do PáD Ně
PáD Na PáD
Ji S To Ji
S Tě

P O D Z i M

PoD ZiM
Zi Mu Má
RáD
.
Li STo PáD U
Li STů PáD
ŘíJ Nu
Ří Je
SPa Do Vý
SNo Vý A
a Ně Mé
KRá Sou
Zá Ří aŽ
Za Zá Ří
Zá Ří A
a Jí JiŽ
V CHá Zí
Ze Zi My iMi
Po CHá Zí A
a V BuD o OU CN U
u BuD De
V Zi Mě
Při CHá Zí

Z i M A

Až o OU
i SMi s SNí De
Mi LeN nOU
o OU De
Zí MA
.

úterý 15. října 2019

LOST iN My WoRDs iN MY SELF

BRAVO !!
BRA ViS Si Si MO !! !!
BiG CON GRAT
TU LA
Ti
oN
s
;-)
Brr A Voo !!
Bra ViS Si MNo !!
!-)
Veľká Krí ZA
Veľká sCHí ZA
TA
Na PA de Lo MA
NA PAD Lo
MA PA Lo MA
😎
🖖👽🛸🚀🕶️
So SO rrY
🇬🇧
MA MiA
MA MA DON NA
🇮🇹
i
‼️😈🤟🇸🇰💘!!
TA ta TA
CHaOS & deSiGN
a
#HoWgH
;-)

Way WaR de CLou Ds ...

W HeN tHe SPiKes
aRe pRiC King
iN tHe Way
WaRd CLouDs
...
iM SiT Ting
iN a DiM rOOm
oN tHe Way & aND
aND iM PonDe Ring
...
HeLL & Hej A VeN
W HaT iS My
oN tHe rO Add
LiFe Way ?
...
W HaT iS My
gO ALL eND Ding
w HeRe iS My
eND ?

pondělí 14. října 2019

TEO LOS

BěŽ TEO BěŽ
PěT LET
24 HODiN
ThEO Phi LOS
BěŽ TEO BěŽ
De VěT LET
Pr VNí Me RáNo
14 DNí
Pr VNí  VeL Ká 
PAr DU BiC Ká
ZME TeK
We ARe tHe
100 LiDí HoP
CHa MPi OnS
ThEO Phi LOS
JOSeF VáŇa
PaV La Vá Ňo Vá
100 LiDí KrOK
JOSeF BaRToŠ
ThEO Phi LOS

VeL Ká RáD A
HiT PA RáDA !-)

pátek 11. října 2019

PRO o OU úD ... k OFF Ře

E hm ... V eL Mi ...
m Oc ... P e K
N .. e ... É
OZ ... aJ
A ... J
...
Z No Va mě Zi
řáDKy
ČT u
Si

Zi K m Ut N i uD
Mě ří Dí
V CeLku
řá Dně
Na dNě
i me Zi
řáD Ky
Mě ří Dí
a Se ří TíM
tíM KaM
Do just iT
dO uDě
KtO udě Lí
Mi mě Žít
Mě Mr Zí cO
ČT u U Se Be BeBe
Mě tR Vá
me Zi Vám Mi
pŘi VyCHází i há Zí
me Zi řáD Ky
Mi Mo řáD Né
řáD Dně ne SPo
Rád a Rá Da
Ka Ma Rá Da DA DA
řáD a Né
US po řáD Dá Né
mě Zi Má má
má Gi Na
řáD Ky
Ho WoK No
K No Wo
HoW
Hi
😎
TO je
PRo o OU ú uD
‼️
FK 
ó 
RZ
#hoWgh

středa 18. září 2019

Do oVo Lenka ... Mi Lé OFF oŘe ...

HR + BiH
LoVe 💟
🇭🇷☕🇧🇦
👽🕶️🗿
🍺🍷🍻
CZ & SK
🇨🇿💘🇸🇰
✌️😎🤟
🕷️🦀🐜
PA RA
Di Se
#4eVeR
Či ne VeR
💖‼️💗

čtvrtek 29. srpna 2019

A rci Anči ...

Anča kouká a Si
Jak ta AU TA FiČí
Až ta AnČi kViČí
...
Možná až Si AnČi aSi
Do Ma poBReČí
Do BRe 
...
A se SLA STí
A STá LE se CTí
aŽ BLAHEM Si ŘiČí.
...
A až Si TA HLE Anči 
As i Ná HLE 
TaK TAKy TaK 
Co Si říká a Si
...
JE TO V RiCi
A NEB O TAKY
Možno ALE Bo
i BA AJ v PiČi 
...
#hoWgh ;-)