CHaOSdeSiGNeR™

středa 6. dubna 2016

neW KLoGLoKoT ad TTo


JežKovi Voči v Kaňčí KLeci
CHodí s voLočí VOči KOčičí
V novém KRAkORakVe KLokočí
což všE sLEDují zLATaVé to VoČi
Jen nevím, ZDA-Li není to v Soči
Či jsou to jen VoČi koČiČí?

PáthRaJíce po RefFíži
až to Wi-Fi kVičí až FiČí
Tak KLiDňě to i na FiDži
Taky fičí JEHLičí a můŽe i býTi
neRoZhodně že, proTO,
že sLeDuJící sLedi tu kViČí.

PrOTO aNi OTo není pro TO
A neoPOUŠŤí se na NáBřeží
dokud VeLeMLOK není aNi BŘeZí
A také aNi TOKajíCí VeLeTOK
ANi TiKající BLoG nic se neVybřeŽí.

A tak SLáVa marNá to sNaCHa
AŤ MáRa poKLidně si i fáRá
ASi má RMut u iD i úD na iT
A Co aŤ tĚLo si a OTOm žÁDnÁ
To MýSEL si aNi ni neVyŽÁDnÁ.

Žádné komentáře: