středa 6. dubna 2016

neW KLoGLoKoT ad TTo


JežKovi Voči v Kaňčí KLeci
CHodí s voLočí VOči KOčičí
V novém KRAkORakVe KLokočí
což všE sLEDují zLATaVé to VoČi
Jen nevím, ZDA-Li není to v Soči
Či jsou to jen VoČi koČiČí?

PáthRaJíce po RefFíži
až to Wi-Fi kVičí až FiČí
Tak KLiDňě to i na FiDži
Taky fičí JEHLičí a můŽe i býTi
neRoZhodně že, proTO,
že sLeDuJící sLedi tu kViČí.

PrOTO aNi OTo není pro TO
A neoPOUŠŤí se na NáBřeží
dokud VeLeMLOK není aNi BŘeZí
A také aNi TOKajíCí VeLeTOK
ANi TiKající BLoG nic se neVybřeŽí.

A tak SLáVa marNá to sNaCHa
AŤ MáRa poKLidně si i fáRá
ASi má RMut u iD i úD na iT
A Co aŤ tĚLo si a OTOm žÁDnÁ
To MýSEL si aNi ni neVyŽÁDnÁ.

pondělí 4. dubna 2016

VELKá NOC

pre chlapcov:

Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča, od korbáča,
ja chcem iba máličko,
maľované vajíčko.
Šibi-ryby, Anička,
daj mi pestré vajíčka!
Ak už nemáš maľované,
daj mi aspoň biele!
Sliepočka ti dá!
dievčatá:

Toto vajce maľované,
to je z lásky darované,
od koho, od toho,
čože koho do toho!
To vajíčko dám,
koho rada mám.
To vajíčko maľované,
hviezdičkami cifrované,
tomu ho ja darujem,
koho verne milujem.