CHaOSdeSiGNeR™

čtvrtek 10. března 2016

KLoGLoKoT


JežKovi Voči v Koňí KLeci
CHodí s voLoči nové KLokočí
což všE sLEDují zLATé oČi
Jen nevím ZDA je to v Soči
Či jsou to jen oČi koČiČí.

PáthRaJíce po ReFíži
až to WiFi fiČí
Tak KLiDňě to i na FiDži
Taky fičí a můŽe býTi
neRoZhodně sLedi kViČí.

PrOTO aNi OTo není pro To
A neoPOUŠŤí se na NáBřeží
dokud VeLeMLok není bŘeZí
A také aNi tOkajíCí tOk
ANi tiKající bLok neVybřeŽí.

A tak SLáVa marNá to sNaCHa
AŤ MáRa kLidně si fáRá
ASi má RMut u iD i úD na iT
Co tĚLo si a OTOm žÁDnÁ
To MýSEL si neVyŽÁDnÁ.

Žádné komentáře: