CHaOSdeSiGNeR™

sobota 30. ledna 2016

ZVLÁŠTNÍ? BÁSEŇ? ZVLÁŠTNÍ BÁSEŇ


PROPUSŤ Si SVÉHO ANDěLA SPÁSY
POPUSŤ Si KLiDNě SVÉ PÁSY
UŽ JEN ČEKáM, KDY ZAS VYCiNKአMi
POKLiDNě ZNEKLiĎ Mě i SPOLU S HLASY.

UŽ ČEKáM JEN NA VOJÁKA
CO ODDANě VRTí SE, VRNí SE
PLNí SLUŽBU JEN V OKOVECH
PROSLULE ZáSLUŽNĚ a CHVALNě Mě
JEN ZNÁMÉ CELOSVěTOVě
CELOširému SVěTU DAReBNě jen MNě
DARoVNě na DNě je Mě ZNÁMé
ARMÁDY ARMÁNi GURMáNi SPÁSY.

PROSLULÉ, LEČ PŘeSTO NERADi ARMáDY
RáDi LÉPE ARMANi, NEŽLi s DARY co PŘiCHáZí
A NAKONEC NáM co MáME Ji RáDi
AČ NE ARMANi, ALE ANO VOJÁKA
ARMÁDY SPÁSY.

SPÁSY NESPÁSY, VOJÁKA NEVOJÁKA
UŽ ŽÁDNÉ ŠPÁSY
Ni ARMáDY Ni GURMáNi Ni aNi ARMANi
RÁDi Či NERADi.

ČEKÁM TU A ČEKÁM
STOJÍM TU A ČEKÁM
STOJÍM TU STÁLE JEN ČEKÁM
SPOJÍM SE? A STÁLE ČEKÁM.

ČEKÁM TU S UPŘENÝM POHLEDEM
S POHLEDEM NAHORU
S POHLEDEM UPŘENÝM K NADěJi
ČEKÁM TU POKLiDNě a POSLUŠNě
ČEKÁM TU A ČEKÁM.

ČEKÁM NA SVÉHO ANDĚLA SPÁSY.