neděle 6. listopadu 2016

KOLOKOUKOL

DARK DRAK RAK
ART TAR RAT
KRAB AKR BRAK
DIRTY TY RID DRY TI

WON DER DER NOW
WONDER DR. NEW O
NOW RED DER WON
DRE WON NOW ERD

středa 6. dubna 2016

neW KLoGLoKoT ad TTo


JežKovi Voči v Kaňčí KLeci
CHodí s voLočí VOči KOčičí
V novém KRAkORakVe KLokočí
což všE sLEDují zLATaVé to VoČi
Jen nevím, ZDA-Li není to v Soči
Či jsou to jen VoČi koČiČí?

PáthRaJíce po RefFíži
až to Wi-Fi kVičí až FiČí
Tak KLiDňě to i na FiDži
Taky fičí JEHLičí a můŽe i býTi
neRoZhodně že, proTO,
že sLeDuJící sLedi tu kViČí.

PrOTO aNi OTo není pro TO
A neoPOUŠŤí se na NáBřeží
dokud VeLeMLOK není aNi BŘeZí
A také aNi TOKajíCí VeLeTOK
ANi TiKající BLoG nic se neVybřeŽí.

A tak SLáVa marNá to sNaCHa
AŤ MáRa poKLidně si i fáRá
ASi má RMut u iD i úD na iT
A Co aŤ tĚLo si a OTOm žÁDnÁ
To MýSEL si aNi ni neVyŽÁDnÁ.

pondělí 4. dubna 2016

VELKá NOC

pre chlapcov:

Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča, od korbáča,
ja chcem iba máličko,
maľované vajíčko.
Šibi-ryby, Anička,
daj mi pestré vajíčka!
Ak už nemáš maľované,
daj mi aspoň biele!
Sliepočka ti dá!
dievčatá:

Toto vajce maľované,
to je z lásky darované,
od koho, od toho,
čože koho do toho!
To vajíčko dám,
koho rada mám.
To vajíčko maľované,
hviezdičkami cifrované,
tomu ho ja darujem,
koho verne milujem.

pondělí 14. března 2016

PiLi a pěLi

A PiLi vODU sPOLu Si naVZDORy fŠÉM i VĚKům ;-)

a pěLi ÓDU
na VODU
posPOLu
po VZORu
VZORně
a po SPOLu
a VŠem

hoLKÁM
i KLUKům
i
KLOKaNůM
až z TOho
BáL se báL
a BYL
STáLe
PLNý DůM.

čtvrtek 10. března 2016

KLoGLoKoT


JežKovi Voči v Koňí KLeci
CHodí s voLoči nové KLokočí
což všE sLEDují zLATé oČi
Jen nevím ZDA je to v Soči
Či jsou to jen oČi koČiČí.

PáthRaJíce po ReFíži
až to WiFi fiČí
Tak KLiDňě to i na FiDži
Taky fičí a můŽe býTi
neRoZhodně sLedi kViČí.

PrOTO aNi OTo není pro To
A neoPOUŠŤí se na NáBřeží
dokud VeLeMLok není bŘeZí
A také aNi tOkajíCí tOk
ANi tiKající bLok neVybřeŽí.

A tak SLáVa marNá to sNaCHa
AŤ MáRa kLidně si fáRá
ASi má RMut u iD i úD na iT
Co tĚLo si a OTOm žÁDnÁ
To MýSEL si neVyŽÁDnÁ.

středa 2. března 2016

O RÁNU VEČER


BODRÉ RÁNO
TAK TO TU CHODÍ
STÁLE Mi STOJÍ
KDYŽ TU TAK CHODÍ.

KAŽDÉ RÁNO
CHVÍLi NEPOSTOJÍ
KDYŽ TU TAK CHODÍ
A NA NiC NEODPOVÍ
A ANi SE NEPROSÍ.

A BŘiCHO BOJ SE BOJÍ
BŘiCHO STÁLE SE BOJÍ
A BŘICHO BOL STÁLE BOLÍ
BŘiCHO STÁLE BOLÍ.

BODAVÉ RÁNO
BOLAVÉ RÁNO
DOBRÉ GUÁNO
DŘE GUANTANÁMO.

KOVOVÉ RÁNO
UŽ JE TO ZAŽEHNÁNO
A UŽ ŽÁDNÉ DRÁMO
TAKY VYJDE TO DRÁHO.

JAKO DŘEVĚNÉ RÁNO
A JE DOHRÁNO
A BŮH BUCH BUM JE TU ÁNO
TAK BODRÉ RÁNO.

TAK TO TU CHODÍ
JEŠTĚ STÁLE Mi TU TAK STOJÍ
NiKDO TU NEPOCHODÍ
NiKDO TO NEPOCHOPÍ.

VŠE SE JEN ROJÍ
A NĚKDO Si HOVÍ
A ÁNO TO SE VÍ
POŘÁD NiC NEODPOVÍ.

UŽ JE KONEČNĚ RÁNO
A UŽ JE KONEC DOHRÁNO
A JE TU DOBRÉ RÁNO
A MEZiTÍM SE i MLUVÍ A ÁNO.

NiKOMU A NĚKOMU ZASE NENÍ
TAK JAKO VENKU ZAS SNĚŽÍ
TAK SE VŠE STÁLE ZAS A JEN MĚNÍ
A ÁNO ASi NENÍ ZAS JiM i Mi DÁNO.

A JE TO TU ZASE ZAS
VŠUDE JE ZASEKÁNO
A JE TO TU ZAS
A JE DOBRÉ RÁNO.

#howGh

čtvrtek 25. února 2016

MOŽNÁ (MAY be, be MY, be MiNE)

MOŽNá JEN NEZNá MELODii
MOŽNá DNES NA Mé LODi Si ?
MOŽNá ŽES U Mě NA LODi i
SNAD SLYŠEL i O Mé MELODii

SNAD NESTáL NA Mé LODi Si JiŽ
MUŽ ZE SNA A MáLO Jí i Ji
Psšt MOŽNá i PŘiJDE i SiFOiD
Pšst NEBO JiSTě PŘiJDE i SiFOiD

JSi FLOYD JESTLi JSi JSEM i Já
KDO POTOM JSi Má JEDiNá ?
PiNKY GONG !! A KDE JE FLOYD ?
KDO JE FLOYD A KDO JSEM Já

KDE JE ODPOVěZ NA OTáZKU
KDO KOHO VEDE A KAM A JESTLi
KDO Má RáD, KDO Má LáSKU
KDO Má RáD VíNO, KDO PíVO

KDO A KOHO Má RáD A KDO VEDE
A KDO SE RáD VZNáŠí
A KDO SE RáD JEN VZNESE
SNADNO SE UNáŠí A VZNáŠí

JAK BAREVNÝ S HéLiEM BALÓNEK
CO STOUPá K NEBíčKU
TAK NěJAK SKORO VŽDY OMYLEM
A UŽ NiKDO NiKDY NiKOHO
NEDRŽí A ANi NEUDRŽí
NA PROVáZKU.

JSi FLOYD A JESTLi FLOYD JSEM Já
KDO POTOM JE A KDE JE Má JEDiNá
RYCHLE SEM A RYCHLE TAM
RYCHLE RYCHLÝ JE PiNK PONG

A KDE SiLNÝ JE TEN MŮJ FLOYD ?
ANO JE RYCHLÝ A RYCHLE TEN TAM.

#HOWgh ;-)

sobota 30. ledna 2016

ZVLÁŠTNÍ? BÁSEŇ? ZVLÁŠTNÍ BÁSEŇ


PROPUSŤ Si SVÉHO ANDěLA SPÁSY
POPUSŤ Si KLiDNě SVÉ PÁSY
UŽ JEN ČEKáM, KDY ZAS VYCiNKአMi
POKLiDNě ZNEKLiĎ Mě i SPOLU S HLASY.

UŽ ČEKáM JEN NA VOJÁKA
CO ODDANě VRTí SE, VRNí SE
PLNí SLUŽBU JEN V OKOVECH
PROSLULE ZáSLUŽNĚ a CHVALNě Mě
JEN ZNÁMÉ CELOSVěTOVě
CELOširému SVěTU DAReBNě jen MNě
DARoVNě na DNě je Mě ZNÁMé
ARMÁDY ARMÁNi GURMáNi SPÁSY.

PROSLULÉ, LEČ PŘeSTO NERADi ARMáDY
RáDi LÉPE ARMANi, NEŽLi s DARY co PŘiCHáZí
A NAKONEC NáM co MáME Ji RáDi
AČ NE ARMANi, ALE ANO VOJÁKA
ARMÁDY SPÁSY.

SPÁSY NESPÁSY, VOJÁKA NEVOJÁKA
UŽ ŽÁDNÉ ŠPÁSY
Ni ARMáDY Ni GURMáNi Ni aNi ARMANi
RÁDi Či NERADi.

ČEKÁM TU A ČEKÁM
STOJÍM TU A ČEKÁM
STOJÍM TU STÁLE JEN ČEKÁM
SPOJÍM SE? A STÁLE ČEKÁM.

ČEKÁM TU S UPŘENÝM POHLEDEM
S POHLEDEM NAHORU
S POHLEDEM UPŘENÝM K NADěJi
ČEKÁM TU POKLiDNě a POSLUŠNě
ČEKÁM TU A ČEKÁM.

ČEKÁM NA SVÉHO ANDĚLA SPÁSY.