CHaOSdeSiGNeR™

pondělí 29. června 2015

SKUTEČNÁ SLUNEČNÁ NEDĚLE


Po dni plném deště
Zas sLUNkO vyšlo JEŠTĚ
Vše kolem volá
přebohatým SBOREM
Ještě SBOREM ještě.

Sviť jen sviť
Za sborového
Viď JEN ViĎ
SVIT všude kolem SVIT
Viď ozývá se ViĎ.

SA NESA
všude koLeM
iS BOREM
Bohatým a pestrým
SBOREM.

SNAD NENÍ TO JEN
NA HONEM HONEM.

CHORÁL ŽIVOTAPLNÝ
ZA ŽIVOT ZPĚV VÍTĚZNÝ
A CHORÁLU PLNÝ
Všude koLeM
se rozléhající
ŽiVOT OPĚVující.

SLUNKO SVÍTÍ ZASE
NA PASECE NA LOUCE
i V LESE A PŘECE
PO DNi PLNÉM DEŠTĚ
OZÝVÁ SE JEŠTĚ JEŠTĚ
VŠUDE KOLEM ESTÉT
JEŠTĚ A SBOREM
JEŠTĚ A JEŠTĚ !!

Žádné komentáře: