čtvrtek 21. května 2015

PO RáNU a NA DOBROU NOC @Julia_B_Angel

Originally adapted from JuLie_BLACK_AnGeL ;-)

U břeHU v rákosí 
MiHL se stín
pOd vOdOu v rákosí
Rybám se utajeně 
TAJiL se DeCH.

Vážka se s usTRNutím
LEKLa se a
uKRYla za LEKnín
na hLADinu se sny
syPALy se po HRstECH.

Jako když POPeláři
po HRSTech vySyPALi
po tiCHém náJEZdu
svůj ráNo proŘEZávAJící
svůj SUPer KUKA vůz.

Jako když TANcují 
KAPky deště
co na mezi
mezi SEbou
spolu co OBcují.

CHci SE Ti zCELa 
odDAT a v NáRUČi
stočit SE promiň
ALe HLe musím 
si ODskočit
CHce se mi MOC
ALe HLe MOčiT.

A Miluj Mi ještě
A ještě proSíM ještě
ať ještěři spí
A ještě A ještě
ať se neMUSíMe
SE loučit na NOC.

Večer CO BLíží se 
a dvorkem CO PLíží se
a na doHLEd není 
ni stín aNi, ale 
sPLíN CO plíží se
a již číHá a 
HA je za ROHem.

TMA stáLá o LA LA
je doKOLA oKOLO
KOLEm mne CO
a SáLá HORkEM
MNE všuDE KOLEm.

A NOCi CO
sPOLkNE mNE
DaM si ASPirin
a sPiM si 
tak neDOTČEN
@Julia_B_AngeL
Co na #doBRou_noc.

A CO a o OU
o CO © aHA ??
o OU a MOC
s MOCnou a OU
tOU siLoU JEn
pOUhOU tOU 
siLOU a tOUhOU ;-)
#HOWgh

inSPiRED by @Julia_B_Angel

Žádné komentáře: