čtvrtek 21. května 2015

PO RáNU a NA DOBROU NOC @Julia_B_Angel

Originally adapted from JuLie_BLACK_AnGeL ;-)

U břeHU v rákosí 
MiHL se stín
pOd vOdOu v rákosí
Rybám se utajeně 
TAJiL se DeCH.

Vážka se s usTRNutím
LEKLa se a
uKRYLa za LEKnín
na hLADinu se sny
syPALy se po HRsTECH.

Jako když POPeláři
po HRSTech vySyPALi
po tiCHém náJEZdu
svůj ráNo proŘEZávAJící
svůj SUPer KUKA vůz.

Jako když TANcují 
KAPky deště
co na mezi
mezi SEBou
spolu co OBcují.

CHci SE Ti zCELa 
odDAT a v NáRUČi
stočit SE promiň
ALe HLe musím 
si ODskočit
CHce se mi MOC
A HLe aLe MOčiT.

A Miluj Mi ještě
A ještě proSíM ještě
ať ještěři už SPí
A ještě A ještě
ať se neMUSíMe
SE Loučit na ceLou NOC.

Večer CO večer co BLíží se 
a dvorkem CO PLíží se
a na doHLEd není 
ni stín aNi, HLE aLe 
sPLíN CO plíží se
a již číHá a čiCHá
Ha HLE a je za ROHem.

TMA stáLá o LA LA
je doKOLA oKOLO
KOLEm mne CO je
a SáLá HORkEM
MNE je všuDE KOLEm.

A NOCi CO
sPOLkNE mNE
DaM si ASPiRin
TiN TiN je iN 
a sPiM si iN
tak neDOTČEN
@Julia_B_AngeL
Co na #doBRou_noc.

A CO a o OU
o CO © aHA ??
o OU a MOC Ha HA
s MOCnou a OU Ha
tOU siLoU JEn HLE
pOUhOU tOU tmOU
siLOU a tOU tOUhOU ;-)
A hOU naHou o OU.
#HOWgh

inSPiRED by @Julia_B_Angel

čtvrtek 14. května 2015

TO BAREVNÝ JE ČAS TO aneb DNOvé PRáZDNiNové

"DNOVÉ PRÁZDNINOVÉ"

ZELEŇ SE ZELENÁ
A ČERVEŇ JE ČERVENÁ
ČERVENÁ MÁ ČERVÁNKY
A RŮŽE KVETE RŮŽOVÁ.

A KDYŽ SLUNCE JEŽ
JiŽ ZAPADÁ
PAK VŠUDE JE
SE ROZHOSTÍ SE
ORANŽOVÁ.

A KDYŽ SLUNCE
DO MOŘE JEŽ
JiŽ JDE SPÁT
TO PAK PANEČKU
JE ALE NOC JE !

JE ALE JE CELÁ
BAREVNÁ
i MiLÝ HOLEČKU
CELÁ i MiLÁ
OUPLNĚ CELiČKÁ
PLNOBAREVNÁ !!

A ZA DVEŘMi UŽ
PŘEŠLAPUJE ČERVEN
A MY NA NĚJ TUŠ
PLN NETRPĚLiVOSTi
UŽ.

JAKÝ BRUNÁTNÝ
TO JE ASi MUŽ
JAKÝ BRUNÁTNÝ
TO ASi BUDE JEN
UŽ MUŽ.

A JSA BYV JEŠTĚ
ZA DVEŘMi JAKO
JSA BYV KLEŠTĚ
JAL SE A POKLÁDÁ
SVOU ZÁKLADNÍ
OTÁZKU: JiŽ UŽ?

"JEŠTĚ?"

"KDY MOHU VSTOUPiT?"
JSA BYV JiSTĚ JiŽ
OČEKÁVÁN UŽ
NETRPĚLIVĚ JiŽ
"KONEČNĚ UŽ?"

Á ČERVEN i S ČERVENÍ
OBA SE TAK ČERVENÍ
JSA JSi OČEKÁVÁN
POJĎTE Si DÁL
JSi VÍTÁN Si PÁN.

JSi SLUNEČNÝ
VŽDY VÍTANÝ
MĚSÍC HOST ZVANÝ
PLN USMĚVAVÉHO
VŽDY SMÍCHU PLNÉHO.

PLN A PLNÝ RADOSTNÉHO
OČEKÁVÁNÍ PŘÍŠTÍHO
ČASU NÁSLEDUJÍCÍHO
PLNÉHO MOŘE MODRÉHO
PLNÉHO VOLNÝCH DNŮ DNÍ
i PLNÝCH TŮNÍ.

KDY KTEŘÍ VOLNĚ PLYNOU
JEN SVÉ DNOVÉ, KTERÉ SE
TAK KRÁSNĚ ZOVOU SE V PLEN
ZNOVU SVOU Si TAK JEN PŘEDOU.

VŠECHNY ZVOU DÁL
A VŠiCHNi ZVOU
SE SEBOU
CO ANi TROŠKU
Si S TEBOU
Ni NE S TEBOU
ANi NEZEBOU.

A KDYŽ TAK
JEN MALiNKO
MALiLiNKO
JEN TROŠiNKU
TROŠiLiLiNKU
MALiNKO ZAZEBOU.

"DNOVÉ PRÁZDNINOVÉ"

#howgh #2U2