čtvrtek 21. května 2015

PO RáNU a NA DOBROU NOC @Julia_B_Angel

Originally adapted from JuLie_BLACK_AnGeL ;-)

U břeHU v rákosí 
MiHL se stín
pOd vOdOu v rákosí
Rybám se utajeně 
TAJiL se DeCH.

Vážka se s usTRNutím
LEKLa se a
uKRYla za LEKnín
na hLADinu se sny
syPALy se po HRstECH.

Jako když POPeláři
po HRSTech vySyPALi
po tiCHém náJEZdu
svůj ráNo proŘEZávAJící
svůj SUPer KUKA vůz.

Jako když TANcují 
KAPky deště
co na mezi
mezi SEbou
spolu co OBcují.

CHci SE Ti zCELa 
odDAT a v NáRUČi
stočit SE promiň
ALe HLe musím 
si ODskočit
CHce se mi MOC
ALe HLe MOčiT.

A Miluj Mi ještě
A ještě proSíM ještě
ať ještěři spí
A ještě A ještě
ať se neMUSíMe
SE loučit na NOC.

Večer CO BLíží se 
a dvorkem CO PLíží se
a na doHLEd není 
ni stín aNi, ale 
sPLíN CO plíží se
a již číHá a 
HA je za ROHem.

TMA stáLá o LA LA
je doKOLA oKOLO
KOLEm mne CO
a SáLá HORkEM
MNE všuDE KOLEm.

A NOCi CO
sPOLkNE mNE
DaM si ASPirin
a sPiM si 
tak neDOTČEN
@Julia_B_AngeL
Co na #doBRou_noc.

A CO a o OU
o CO © aHA ??
o OU a MOC
s MOCnou a OU
tOU siLoU JEn
pOUhOU tOU 
siLOU a tOUhOU ;-)
#HOWgh

inSPiRED by @Julia_B_Angel

čtvrtek 14. května 2015

TO BAREVNÝ JE ČAS TO

ZELEŇ SE ZELENÁ
A ČERVEŇ JE ČERVENÁ
ČERVENÁ MÁ ČERVÁNKY
A RŮŽE KVETE RŮŽOVÁ.

A KDYŽ SLUNCE JEŽ
JIŽ ZAPADÁ 
PAK VŠUDE JE
SE ROZHOSTÍ SE
ORANŽOVÁ.

A KDYŽ SLUNCE 
DO MOŘE JEŽ
JIŽ JDE SPÁT
TO PAK PANEČKU
JE ALE NOC JE !

JE ALE JE CELÁ
BAREVNÁ
i MiLÝ HOLEČKU
CELÁ i MiLÁ
OUPLNĚ CELIČKÁ 
PLNOBAREVNÁ !!

A ZA DVEŘMI UŽ
PŘEŠLAPUJE ČERVEN
A MY NA NĚJ TUŠ
PLN NETRPĚLIVOSTI 
UŽ.

JAKÝ BRUNÁTNÝ 
TO JE ASI MUŽ
JAKÝ BRUNÁTNÝ 
TO ASI BUDE JEN
UŽ MUŽ.

A JSA BYV JEŠTĚ
ZA DVEŘMI JAKO
JSA BYV KLEŠTĚ
JAL SE A POKLÁDÁ 
SVOU ZÁKLADNÍ
OTÁZKU: JIŽ UŽ?
"JEŠTĚ?"

"KDY MOHU VSTOUPIT?"
JSA BYV JISTĚ JIŽ 
OČEKÁVÁN UŽ
NETRPĚLIVĚ JIŽ
"KONEČNĚ UŽ?"

Á ČERVEN i S ČERVENÍ
OBA SE TAK ČERVENÍ
JSA JSI OČEKÁVÁN
POJĎTE SI DÁL
JSI VÍTÁN SI PÁN.

JSI SLUNEČNÝ
VŽDY VÍTANÝ
MĚSÍC HOST ZVANÝ
PLN USMĚVAVÉHO
VŽDY SMÍCHU PLNÉHO.

PLN A PLNÝ RADOSTNÉHO
OČEKÁVÁNÍ PŘÍŠTÍHO
ČASU NÁSLEDUJÍCÍHO
PLNÉHO MOŘE MODRÉHO
PLNÉHO VOLNÝCH DNŮ DNÍ
i PLNÝCH TŮNÍ.

KDY KTEŘÍ VOLNĚ PLYNOU
JEN SVÉ DNOVÉ, KTERÉ SE
TAK KRÁSNĚ ZOVOU V PLEN
ZNOVU SVOU SI TAK JEN PŘEDOU.

VŠECHNY ZVOU DÁL
A VŠICHNI ZVOU
SE SEBOU
CO ANI TROŠKU
SI S TEBOU
Ni NE S TEBOU
ANi NEZEBOU.

A KDYŽ TAK 
JEN MALINKO 
MALILINKO
JEN TROŠINKU 
TROŠILILINKU
MALINKO ZAZEBOU.

"DNOVÉ PRÁZDNINOVÉ"
#howgh #2U2