středa 30. prosince 2015

PiNg FLouYD poNG PiNk


Já jsem FLouYD
A hraji PiNK PoNG
Stačí mi jen PLouT
Ať s ní anebo sní
anebo snad jí,
Bez PřEStáNí
MiLUJi ji
AŤ Si jí či nejí.

BEZ ní vše sním
A s Ní vše sMíM
zdá Se i s Ním
Jen a JEn s ním
a stÁLE JEn sním
Po PŘiTOM
stáLE NiC jen Ne
Ne a NEjím ;-)

úterý 29. prosince 2015

DOBRé RáNKo


Každé ráno já navlékám myšlénky
Snažím se, jak drobné korálky
Nutím se, piju mléko
Oblékám myšlénky jako tílko
A už uslyším po chvilce
Mama mía už zase jsem
Nezlobím se, jsem jako 
Jedno jediné pírko.

Svlékne se a dál pobíhá
Tu všude kolem do kola kolem
Jak běhá, bouchá se i do kolen
Všude kolem a je celá nahá
A já odlétám, má drahá.

Stačí mi, o tom žádná
Ta jedna jediná
A ke všemu, není-li prázdná
Ta je jen jedna jediná
Ta jen moje, oběžná dráha.

Oblékám se a sem tam
Mě lehce zašimrá, tu i tam
Myšlénka, že by i tílko
Oblékám se, nezbytné tričko
Ohlížím se, stále je tu
A všude pobíhá to tílko
Lehce se usmívá
Lehce se komíhá.

Už zbývá mi jediné, pusa
Na stole zůstává mlíko
A pak už jen zbývá jediné
Na mléko nasadit víčko
Všem dobré ráno, pusa
A jde se, venku je mlha
Jak rozlitý mlíko.

#DoBréRANko #HoWgH ;-)

pondělí 21. prosince 2015

JEDNOU JEDNA OD JEDLE


JEDNOU JEDNA NA JEDLi
JEDNOU Si TAK JEDLA JAHODY
A NEJEN TA JEDNA JAHODA
JEN TAK Si TO ŠUMĚLA
A BYLA TO JAKO LAHODA.

A NENÍ TO ANi NÁHODA
NATOŽ DOKONCE NĚJAKÁ NEHODA,
ŽE PRÁVĚ TA CHUTNÁ JAHODA
NAJEDNOU Si TAK
ÚPLNĚ JEN TAK, PRO SEBE,
PRO SEBE Si TAK
ÚPLNĚ NAJEDNOU
POVÍDÁ Si:

Ó JAKÁ JE TU, TO TAK NAJEDNOU
A NA JEDLi, JE BÁJEČNÁ TAK
NAJEDNOU JE TAK BÁJEČNÁ TU
TO TAK A JAK LAHODA
COŽ NENÍ TO TAK ANi TAK
NENÍ TO ANi ŽÁDNÁ NÁHODA.

ŽE Si TO TU TAK ŠUMÍM
TAK JAKO TAK, JAKO JAHODA
A VŠUDE KOLEM DOOKOLA
JE TO TU, ČI NA JEDLi
AŤ VŠUDE KOLEM A KOLEM
A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NE NA HONEM
NEBO SNAD AŤ JEDLi Či NEJEDLi.

JE TO TU TAKOVÁ
A POZOR NENÍ TO NÁHODA
JSEM TU JÁ JAHODA
A JSEM TAKOVÁ LAHODA
MNAM i MNAM
Ó JE TO TU !
A JE TAKOVÁ POHODA !!

#howgh 

pátek 4. prosince 2015

UŽ SE nese KáVička


Už se kávička se
nese se kávička nese
už se seká víc i novicka
nesese i neseká a niJak nova
ani nová a ni jak novicka
nenese se jak novicka.

Nese se kávička
nesese i Jak secese
nese se na víčka
a takTO to dopadá
když se nese kávička
nese se kávička
co dopadá na víčka.

#BuONgiORno

úterý 24. listopadu 2015

JEdNa na NOČní - ONE NiGHt


oNe the NiGhT
TWo DAYs ago:
oNe aLoNe
oN tHE NiGhT
LisTeNiNG and LooKiNG
oN the KiNG
iN tHE FiRE LiGhT ;-)

čtvrtek 10. září 2015

ROKOKO HOT CHiLLi


TA UŽ NA NiC NEčeKEJ
a naHONEM HONEM
POJĎ UŽ KE MNĚ
s OHONEM s BOHEM
POJĎ ALE HONEM
ať NENÍ TO se sHONEM
na TOM se DOUFÁM SE
na RYCHLO SHODNEM.

TAK POJĎ ke MNĚ
JOHOHO
a DEJ ke MNĚ
JOHOHO
aŤ JE TO tady ROKOKO
DEJ Mi RUKUKU
A RYCHLE JUCHUCHU
DO MOJeHOHO
aŤ JE TO
DO MéHOHO
UŽ JE TO?
DO MÝHO ROZKROKU.

A Já Ti a JÁ Ti
ZA TO a na NATO
iHNED i RáD VYSEKNU
DO MOJHOHO DO MOJeHOHO
POKLONU JO POKLONU
aŤ JE NáM DO SKOKU
aŤ JE NáM DO SKONU
ALE HLAVNě JUCHUCHU
aŤ JE TO DO SKOKU.

A PAK SE PLYNULE
a TAK SE JaK ČAS PLYNE
PŘESOUVÁ SE PiLULE
PLYNE PLYN PLYNULE
HÝBE SE PiLULE
HÝBE SE UNYLE
A NáM JE MiLE
i neMiLE.

AŤ JE TO MiLÉ
Či neMILÉ TVAŘme SE
(TVARujíce TVáŘ)
PŘIZPŮSOBME SE
MiLE a TVAŘme SE
PŘÍJEMNĚ
ŠAK SE TO MNE
i JEMNĚ i PŘÍJEMNĚ
JE MNĚ i PŘÍJEMNĚ.

A VŠUDE KOLEM
ROKOKO
A JÁ NA TO JOHOHO
A NĚKDO i JUCHUCHU
A JÁ NA TO RUKUKU
DRŽTE MĚ JE MNĚ
KUKU RU KUKU
DRŽTE MĚ ZA RUKU.
#HOWGH

pátek 31. července 2015

MeeT mEAt meeTing EAting ;-)

MeeT mEAt 
meeTing EAting
MeeT meeTing 
mEAt EAting
MeeTing MeeT 
EAting mEAt 
MeeTing mEAt 
EAting MeeT

MeeT mEAt meeTing EAting
MeeT meeTing mEAt EAting
MeeTing MeeT EAting mEAt 
MeeTing mEAt EAting MeeT

MeeTing EAting
EAting MeeTing 
MeeT mEAt
mEAt MeeT.

#MeaTmEAT me EAT =))

čtvrtek 30. července 2015

KUFR zase po čase (RYCHLoFFka)

PO hodně dlouhým
čase KUFR zase
všude kLiD a MíR
a nikde žádný
HoNiMíR.

1 max 2 dám
jen krátký odpOčinek
jen krátký to spOčinek
a zase pěkně pRyč ;-)
zase RyCHLe
zapnout RiFLe
a pRyč.

So ja aber sCHneLL
užaj je TUtaj
aj ja i senTineL
jen nezapomenOUt
zaplatit u Tyče
a zase ryCHLe
pRyč a Fič.

pondělí 29. června 2015

SKUTEČNÁ SLUNEČNÁ NEDĚLE


Po dni plném deště
Zas sLUNkO vyšlo JEŠTĚ
Vše kolem volá
přebohatým SBOREM
Ještě SBOREM ještě.

Sviť jen sviť
Za sborového
Viď JEN ViĎ
SVIT všude kolem SVIT
Viď ozývá se ViĎ.

SA NESA
všude koLeM
iS BOREM
Bohatým a pestrým
SBOREM.

SNAD NENÍ TO JEN
NA HONEM HONEM.

CHORÁL ŽIVOTAPLNÝ
ZA ŽIVOT ZPĚV VÍTĚZNÝ
A CHORÁLU PLNÝ
Všude koLeM
se rozléhající
ŽiVOT OPĚVující.

SLUNKO SVÍTÍ ZASE
NA PASECE NA LOUCE
i V LESE A PŘECE
PO DNi PLNÉM DEŠTĚ
OZÝVÁ SE JEŠTĚ JEŠTĚ
VŠUDE KOLEM ESTÉT
JEŠTĚ A SBOREM
JEŠTĚ A JEŠTĚ !!

pátek 5. června 2015

POZOR PYLy ÚTOČÍ UWAGA !!

PYLy útočí na PiLy 
PiLy útočí na PYLy
PiLiny útočí na PiLy
PiLy útočí na PiLiny
PiLiny útočí na PYLy.

POZOR PYLy ÚTOČÍ
NA PiLiNY ÚTOČÍ PiLY
a PiLY ÚTOČÍ NA PiLiNY
čímž PiLiNY i LESáci
by tak RáDi by PiLi.

Jakmile by se NaPiLi
Jak rády i pijí PiLY
PYLy by zase oŽiLy
LESáci by OžiLi
jenom LESy by aSi
už HUš aSi NEoŽiLy.

Proto PYLy ÚTOČÍ !!

PYLy co tak rády by
zveseLa LALa by piLy

POZOR ÚTOČÍ
na piLy LESáků
kteří by piLi
na piLiny
co tak rády by piLi
na LiDi
co ještě raději 
by byLi býVaLi PiLi.

Možná, že i s MýVaLY
cvičí To pití
i ONi aSi by býVaLi
byLi, kdyby MOHLi
velice rádi PiLi.

A já jen poTiCHu
doufám jen
že To ceLé jen
poRáNu NiKoHO
možná, že přece jen
NěkoHo aSi To NE jen
doufám jen NE vyTOČí.

#howgh #LES #PyL #PiLi #PiLiNy ;-)

čtvrtek 21. května 2015

PO RáNU a NA DOBROU NOC @Julia_B_Angel

Originally adapted from JuLie_BLACK_AnGeL ;-)

U břeHU v rákosí 
MiHL se stín
pOd vOdOu v rákosí
Rybám se utajeně 
TAJiL se DeCH.

Vážka se s usTRNutím
LEKLa se a
uKRYLa za LEKnín
na hLADinu se sny
syPALy se po HRsTECH.

Jako když POPeláři
po HRSTech vySyPALi
po tiCHém náJEZdu
svůj ráNo proŘEZávAJící
svůj SUPer KUKA vůz.

Jako když TANcují 
KAPky deště
co na mezi
mezi SEBou
spolu co OBcují.

CHci SE Ti zCELa 
odDAT a v NáRUČi
stočit SE promiň
ALe HLe musím 
si ODskočit
CHce se mi MOC
A HLe aLe MOčiT.

A Miluj Mi ještě
A ještě proSíM ještě
ať ještěři už SPí
A ještě A ještě
ať se neMUSíMe
SE Loučit na ceLou NOC.

Večer CO večer co BLíží se 
a dvorkem CO PLíží se
a na doHLEd není 
ni stín aNi, HLE aLe 
sPLíN CO plíží se
a již číHá a čiCHá
Ha HLE a je za ROHem.

TMA stáLá o LA LA
je doKOLA oKOLO
KOLEm mne CO je
a SáLá HORkEM
MNE je všuDE KOLEm.

A NOCi CO
sPOLkNE mNE
DaM si ASPiRin
TiN TiN je iN 
a sPiM si iN
tak neDOTČEN
@Julia_B_AngeL
Co na #doBRou_noc.

A CO a o OU
o CO © aHA ??
o OU a MOC Ha HA
s MOCnou a OU Ha
tOU siLoU JEn HLE
pOUhOU tOU tmOU
siLOU a tOU tOUhOU ;-)
A hOU naHou o OU.
#HOWgh

inSPiRED by @Julia_B_Angel

čtvrtek 14. května 2015

TO BAREVNÝ JE ČAS TO aneb DNOvé PRáZDNiNové

"DNOVÉ PRÁZDNINOVÉ"

ZELEŇ SE ZELENÁ
A ČERVEŇ JE ČERVENÁ
ČERVENÁ MÁ ČERVÁNKY
A RŮŽE KVETE RŮŽOVÁ.

A KDYŽ SLUNCE JEŽ
JiŽ ZAPADÁ
PAK VŠUDE JE
SE ROZHOSTÍ SE
ORANŽOVÁ.

A KDYŽ SLUNCE
DO MOŘE JEŽ
JiŽ JDE SPÁT
TO PAK PANEČKU
JE ALE NOC JE !

JE ALE JE CELÁ
BAREVNÁ
i MiLÝ HOLEČKU
CELÁ i MiLÁ
OUPLNĚ CELiČKÁ
PLNOBAREVNÁ !!

A ZA DVEŘMi UŽ
PŘEŠLAPUJE ČERVEN
A MY NA NĚJ TUŠ
PLN NETRPĚLiVOSTi
UŽ.

JAKÝ BRUNÁTNÝ
TO JE ASi MUŽ
JAKÝ BRUNÁTNÝ
TO ASi BUDE JEN
UŽ MUŽ.

A JSA BYV JEŠTĚ
ZA DVEŘMi JAKO
JSA BYV KLEŠTĚ
JAL SE A POKLÁDÁ
SVOU ZÁKLADNÍ
OTÁZKU: JiŽ UŽ?

"JEŠTĚ?"

"KDY MOHU VSTOUPiT?"
JSA BYV JiSTĚ JiŽ
OČEKÁVÁN UŽ
NETRPĚLIVĚ JiŽ
"KONEČNĚ UŽ?"

Á ČERVEN i S ČERVENÍ
OBA SE TAK ČERVENÍ
JSA JSi OČEKÁVÁN
POJĎTE Si DÁL
JSi VÍTÁN Si PÁN.

JSi SLUNEČNÝ
VŽDY VÍTANÝ
MĚSÍC HOST ZVANÝ
PLN USMĚVAVÉHO
VŽDY SMÍCHU PLNÉHO.

PLN A PLNÝ RADOSTNÉHO
OČEKÁVÁNÍ PŘÍŠTÍHO
ČASU NÁSLEDUJÍCÍHO
PLNÉHO MOŘE MODRÉHO
PLNÉHO VOLNÝCH DNŮ DNÍ
i PLNÝCH TŮNÍ.

KDY KTEŘÍ VOLNĚ PLYNOU
JEN SVÉ DNOVÉ, KTERÉ SE
TAK KRÁSNĚ ZOVOU SE V PLEN
ZNOVU SVOU Si TAK JEN PŘEDOU.

VŠECHNY ZVOU DÁL
A VŠiCHNi ZVOU
SE SEBOU
CO ANi TROŠKU
Si S TEBOU
Ni NE S TEBOU
ANi NEZEBOU.

A KDYŽ TAK
JEN MALiNKO
MALiLiNKO
JEN TROŠiNKU
TROŠiLiLiNKU
MALiNKO ZAZEBOU.

"DNOVÉ PRÁZDNINOVÉ"

#howgh #2U2

pondělí 13. dubna 2015

iHNED neDěLE Sic si siCK

NeděLní budiž RANíčko
a ať již vidím svítit sLuNíčko.
Lehce fouká mírný si větřík
raději má milá vezMi si svetřík.

A přece brouká si přes Líčko
sLuNíčko má ať asi si paraPLíčko.
Asi zase rdím se jak iSi PetříK
Doufám snad ještě ne jak sem VEPŘíK.

#sLuNíčko #howGH #sic #siCK

čtvrtek 9. dubna 2015

Má Diva se Má ;-)


ANEBo poŘEKadLA
říKAŇKA i ŘíKAdLA.

Má Diva se má
když se má
má Diva se se rzí
rdí když se zří
a se se rzí i s rýží
velice snadno
se poklidně snaží.

A po přitom přitom
se NE obnaží
když si to smaží
a se NE řeší se 
i když i smaží se
to VŠE i resty
to se vyřeší se
se vyřeší to
jo to zas jo 
vyřeší SE !!

A poklidně !-)

#howgh ;-)