CHaOSdeSiGNeR™

pondělí 15. prosince 2014

MODiFiED RE: TRoCHu DiuVNá BáSNičKA aSi troCHu TeMNá píSNičKa

TAKOVá VáNOčNí
(v odpovědích UPRAVENO)

Ty, jenž dalekosáhlým svým pérem svým,
tím projevem tajemným všechny jen obesíláš jen,
ty hvězdo rozpustile a plytce rozplynulá, 
stíne modra nebe moudře moudrého, 
modře oceánu i bouřemi bodrého.

Ty truchlenče, jenž rozsmutnivše vše vůkol i sebe, 
v písni své často rozpitváš uplynulý sen, 
v němž utonuvší vše, sebe a jen a jen v něm.

Já bych Ti však s chutí dolil jen, tak mezi všemi ! 
Kterak žiješ, ty ve svém dávném a dlouhém dálném běhu ?
A kdepak a jestli vůbec, svého nalezneš jen břehu?
Tie péro i tobě, ty péro a Salute i tobě Don Pedro !!
A hlavně ŠŤASTNO a VESELO boby na Vánoce bylo !!

Žádné komentáře: