úterý 23. prosince 2014

Vánoční přání SEN

Celý život je někdy jak SEN
jen jako jeden veliký SEN
Všechno je jen jako SEN
ať jen SEN zůstává SNEM!

A SNY mohou zůstat SNY
jen pokud SNY mohou se SNÍT
nechme si všechny své SNY
nechme své SNY si SNÍT!

Přeji Vám příjemné SNĚNÍ,
plné nádherně
pestrobarevných,
nekonečně úžasných SNŮ!

Přeji Vám krásné svátky Vánoční,
které budou dosyta naplněny
samými nádhernými SNY
a zejména jejich příjemné
a hlavně poklidné
PROžiTí.

S úctou a s díky ;-)

pondělí 15. prosince 2014

MODiFiED RE: TRoCHu DiuVNá BáSNičKA aSi troCHu TeMNá píSNičKa

TAKOVá VáNOčNí
(v odpovědích UPRAVENO)

Ty, jenž dalekosáhlým svým pérem svým,
tím projevem tajemným všechny jen obesíláš jen,
ty hvězdo rozpustile a plytce rozplynulá, 
stíne modra nebe moudře moudrého, 
modře oceánu i bouřemi bodrého.

Ty truchlenče, jenž rozsmutnivše vše vůkol i sebe, 
v písni své často rozpitváš uplynulý sen, 
v němž utonuvší vše, sebe a jen a jen v něm.

Já bych Ti však s chutí dolil jen, tak mezi všemi ! 
Kterak žiješ, ty ve svém dávném a dlouhém dálném běhu ?
A kdepak a jestli vůbec, svého nalezneš jen břehu?
Tie péro i tobě, ty péro a Salute i tobě Don Pedro !!
A hlavně ŠŤASTNO a VESELO boby na Vánoce bylo !!