CHaOSdeSiGNeR™

čtvrtek 16. října 2014

DUŠEVNÍ PORUCHY

#DiSorder #CHaOS #BrEAkDoWN

KouKáM Do #WiKiPEDiE
na DUŠEvní POruCHy 
VY JEDen ... VY aLe ...
PRoČ JeN PRoČ !?
A] #zAUjaLo Mě:

1) Závislost na alkoholu
2) Mánie
3) Bipolární porucha
4) Agorafobie
5) Obsedantně-kompulzivní porucha
6) Zvýšená sexuální aktivita
6) Histriónská porucha
B] zBýVá Mi jen DoDAT
?? PROČ JEN PROČ ??

Žádné komentáře: