CHaOSdeSiGNeR™

úterý 24. června 2014

ZÁVOD FORMULE 1RANNÍ ZÁVODY
(GRAND PRIX)

Vyjdu ze dveří a hned
Formule jedna.
ZÁVOD se odehrává
na všech RYCHLO
dráhách, co jen
ve vzduchu existují.

A JE právě 
v plném proudu.

Teď už ho NiKDO 
a NiC nezastaví !!

JE AZZURRO! 

Helikoptéry létají vzduchem,
poletují křížem krážem
sem a tam, jakoby
ten vzdušný prostor
chtěli rozkrájet
a asi i rozsekat, jakoby 
na drobné a ještě k tomu
roztodivné obrazce.

A na formule pak
ZVRCHU dohlížejí
a samozřejmě se
v žádném případě 
NEODVÁŽÍ!
Vstoupit jim do
a nebo snad dokonce
ZKŘÍŽIT jim jejich
vzdušné dráhy.

Vypadá to, že k tomu
ani snad nemůže DOJÍT,
i KDYŽ, byť jen čistě
TEORETiCKY
ani TATO možnost 
není zcela vyloučena.

A JE ZASE AZZURRO!
ABSOLUTNÍ AZZURRO!

Formule se předhánějí
a teplota narůstá,
zahřívací kola 
jsou již dávno ta tam
a nyní již, jakoby
ani NiKDY NEBYLA,
zůstala zkrátka ZAPOMENUTA.

Je to zvláštní, ale nikde
žádné DAVY diváků.

Diváci a to JEN 
jednotlivě a zatím JEN 
velice POMALU
se začínají teprve
trousit a někteří 
se snad teprve
PROBOUZEJÍ
po noci plné vášní
a startovní horečky. 

A někteří první odvážlivci
zatím jen velice pomalu
a jakoby s náznaky NEOCHOTY,
vstupují na tu SCÉNU.

VSTUPUJÍ NA TO závodiště,
aby podle chuti
a hloubky svého zájmu
SLEDOVALi
TEN TU VíCE
TEN TU MÉNĚ
(podle hloubky svého zájmu),
TEN ÚŽASNÝ ZÁVOD.

TEN ZÁVOD,
který JE již DÁVNO
v plném proudu.
Diváci mají jedinou 
JISTOTU:
TEN ZÁVOD SE JEN
JEN TAK NEZASTAVÍ.

Bude probíhat, 
pro někoho možná 
až nezvykle, dlouho.
TAK DLOUHO!

Vlastně JE teprve
na samém začátku.
VLASTNĚ NiKDO
se ani neodvážil
s tím KONCEM
NĚJAK POČÍTAT.

Ostatně jsem přesvědčen, 
že spočítat
BY TO SNAD ANi 
NEMOHLO JÍT,
prostě by to ani NEŠLO.

ZÁVOD nemá konce.
A tak ani nemůže
mít VÍTĚZŮ!
Vítězové byli a budou,
vždy jen dočasní.

Velice těžko se dají 
určit VÍTĚZOVÉ, byť
jen jednotlivých ETAP
tohoto ZÁVODU.

Žádný VÍTĚZ,
ALE NENÍ NiKDY SÁM
Vždy je jich VíCE!

CENY jsou nehmotné,
ale vlastně ZA TO, 
především však i O TO
BOHATŠÍ.

NAPŘÍKLAD:
FIKTIVNÍ POHÁR
PLNÝ RADOSTI,
PLNÝ ŽIVOTA,
který je připraven
zpravidla pro všechny
VÍTĚZE.

Samozřejmě, že tento
FIKTIVNÍ POHÁR
je ve svém obsahu
NEKONEČNÝ,
něco jako: 
OSLÍKU OTŘES SE!
a nebo jako:
OBUŠKU Z PYTLE VEN!

TO VŠE samozřejmě PROTO,
aby z něho mohli ČERPAT
VŠICHNi Ti VÍTĚZOVÉ!

ALE V TOMTO ZÁVODĚ
se jen horko těžko
a OTÁZKA JE zdali VŮBEC,
se hledají a vlastně tedy 
nevím jestli se nacházejí
také PORAŽENÍ.

ANO vypadá to 
a z logiky věci vyplývá,
že zřejmě ani nemůže být
ZCELA PORAŽENÝCH
V TOMTO ZÁVODĚ.

JSOU JEN Ti CO VZDAJÍ,
ALE NiCMÉNĚ 
i TĚM PATŘÍ
každopádně minimálně
VZPOMÍNKA a ČEST.

Ti CO HAVARUJÍ,
těm se zpravidla podaří
opravit jejich MOTORY.

Ti CO JSOU HAVAROVÁNi,
u těch bývá oprava
ZPRAViDLA TĚŽŠÍ,
ale už z povahy VĚCi 
NiKDO NEMŮŽE
ZCELA PROHRÁT!

ZKRÁTKA KDYŽ UŽ 
JSEŠ TADY
ŽiJ, ABYS ŽiL !!
#HOWGH

Žádné komentáře: