středa 4. června 2014

MAGICKÁ NOC NOC VOJEVŮDCOVA ŠŤASTNÁ HVĚZDA aneb KDYŽ NOC PŘECHÁZÍ V DEN

Magická NOC,
Heilige Nacht,
taková NOC asi,
jako NOC vojevůdcova
těsně před bitvou.

NOC před rozhodující bitvou.
NOC rozhodující o dalším
osudu vojevůdcově,
o jeho bytí a nebytí.

Aspoň myslím, ne vím to,
určitě se tak cítil.

Probdělá NOC
a den, který přijde
ROZHODNE O VŠEM.

Vše z posledních dnů,
vše z celého života,
směřovalo k tomuto
jedinému bodu,
k této jediné NOCi.

K tomu jedinému dni,
který již netrpělivě 
přešlapuje, zatím ve tmě
a čeká na rozednění,
na ranní červánky,
na své velkolepé ANTRÉ.

Vojevůdce soustředí
všechny své myšlenky,
všechnu svou vnitřní sílu
v sobě, vše koncentruje,
zcela jistě a promyšleně,
jen k tomu nadcházejícímu
DNi.

Nemůže spát,
připravuje se, aby
tento přicházející den
zastihl jej
zcela připraveného jen
a tak silného, jak jen
to bude možné.

Ví, že bude potřebovat
veškeré své síly,
zkušenosti a Moudro,
které až do tohoto 
okamžiku stačil shromáždit
a vlastně nevědomky čerpal
po celý svůj život.

Ještě jedno si plně uvědomuje.
Nadcházející den bude potřebovat
svou šťastnou hvězdu
a její neuhasínající svit
NA NEBi.

To, aby mu svým jasným 
světlem, září a třpytem
ukazovala 
přesný směr a cíl,
své mocné vševědoucí
a vše objímající
SVĚTLO!

To SVĚTLO, co ho provází
po celý poslední,
mimořádně úspěšný
ČAS.

Cítí se připraven
a pokud ho jeho
šťastná hvězda neopustí
a nyní, těsně před ránem
dospěl k tušení, které
již hraničí s jistotou;

že v rozhodující
právě přicházející den,
VŠE DOPADNE DOBŘE!
VŠE DOPADNE, 
TAK JAK MÁ.
VŠE BUDE OK.

A ranní červánky
se již začínají červenat.

#howgh

Žádné komentáře: