CHaOSdeSiGNeR™

středa 4. června 2014

MAGICKÁ NOC - NOC VOJEVŮDCOVA - ŠŤASTNÁ HVĚZDA aneb KDYŽ NOC PŘECHÁZÍ V DEN

Magická NOC,
HeiLiGe NACHT,
taková NOC asi,
jako NOC vojevůdcova,
těsně před bitvou.

NOC před rozhodující bitvou.
NOC rozhodující 
o dalším osudu vojevůdcově,
o jeho bytí a nebytí.

Aspoň myslím, 
ne vím to,
určitě to tak CíTiL,
určitě se tak CíTiL.

Probdělá NOC
a den, který přijde
ROZHODNE O VŠEM.

Vše z posledních dnů,
vše z celého života,
směřovalo k tomuto
jedinému bodu,
k této jediné 
NOCi.

K tomu jedinému dni,
který již netrpělivě 
přešlapuje, 
zatímco je uvnitř ve tmě. 
Čeká se na rozednění,
čeká se na ranní červánky,
čeká na své velkolepé 
ÁNTRÉ.

Vojevůdce soustředí
všechny své myšlenky,
všechnu svou vnitřní sílu v sobě, 
vše koncentruje,
zcela jistě neOMYLně 
a proMYšLeně,
jen k tomu nadcházejícímu
DNi.

Nemůže spát,
připravuje se, aby
tento přicházející den
zastihl jej jen
zcela připraveného jen
a tak silného, jak jen
to bude možné.

Ví, že bude potřebovat
veškeré své síly,
Zkušenosti a Moudro,
které až do tohoto okamžiku 
stačil nashromáždit
a vlastně troCHu nevědomky 
čerpaL a taky načerpaL
po celý svůj život.

Ještě jedno si plně uvědomuje.
Nadcházející den 
bude potřebovat svou 
ŠŤASTNOU HVěZDU
a její neuhasínající svit
NA NEBi samém.

To, aby mu svým jasným světlem, 
září a třpytem, 
ukazovala 
přesný směr a cíl,
své všemocné vševědoucí
a vše objímající
SVĚTLO!

TO SVĚTLO, co ho provází
po celý TO poslední,
mimořádně úspěšný,
ČAS.

Cítí se připraven
a pokud ho jeho
šťastná hvězda neOPUStí
a nyní, těsně před RáNem,
dospěl k tušení, které,
a již to ví přesně,
HRANičí s jistotou;

Že v rozhodující,
právě přicházející den,
VŠE DOPADNE DOBŘE!
VŠE DOPADNE, 
TAK JAK MÁ.

VŠE BUDE OK.

A Tu se RANní ČERVáNKY,
JiŽ ZAČíNAJí se,
NáDHERNě ČERVENAT ;-)

#howgh

Žádné komentáře: