netBLOK

CHaOSdeSiGNeR™

středa 19. června 2019

#dance_íí_íí_iNg 😁✌

inSpiRED DANCE iNg OFF Ra

TaK a Páá ty 
áá Špič Ky
a Dáá VeJ Te 
Póó ZoR
TaK a Déé Me
Soúú střeď Téé 
Se Náá To 
a Záá či Náá Me
Na pRáá Vo
Na Léé Vo
a Míí La a Dá Mo 
éé Mo a Jéé To
Do přéé Du
Do záá Du
O tóó čKA
O bráá tKA
áá VZáá Du
JSou VRáá tKa
a íí pro Pa Níí
i pro Te Láá tKa
A o To Číím 
Se Z Kráá tKa
A Ne Níí TO
Žáá DNa Z Kráá tKa
A Hoúú PU
Se V Bo CííCH
Ať Víí Di me
Míí Ři me
Na CííL.

úterý 18. června 2019

#DANCE #BiG #DANciNG

Já RáD JáTRa Já TRA
Ty RáD JáTRa Já TRA
Já RáD TRSáM Trr SáM
Ty RáD TRSአTrr SáŠ
KLi DNě TRS eJ TRS eJ
NA DNě PRS eJ PRS eJ
TAM se sCHo VeJ sCHo VeJ
aNi jed nOU OU VeJ OU VeJ 
A tAK TR SeJ TR SeJ
A POD DeJ se TOmu POD DeJ
ŠEJKuJ ŠEJKuJ TWiStuJ TWi StuJ
A NA NiC neDBeJ NiC ne DBeJ
HLaVně se NiK Dy ne O TáčeJ
PAK i PA Ty VY TáčeJ VY Tá čeJ 
Ni KDY ne PáTReJ ne Pá TReJ
CO Ti TO TAM jen STáčeJ STá čeJ
HLaVNě se HEj BeJ HEJ BeJ
ČEKuJ Če KuJ ŠEKuj Še KuJ
NiC NiK Dy ne PAKuJ ne PA KuJ
Di DáL A nePAKuJ HLaVně ne PA KuJ
AŤ je to PAKůŇ či Prr A KůŇ
HLaVně AŤ je TO pro Ní
AŤ Jí či NE Jí AŤ Ví či NE Ví
DěLeJ TO pro Ní a Dej TO do Ní
ŠEJKuJ ŠEJ KuJ Ty BeJKu Ty BeJ Ku
Mአna TO Ty BeJ Ku Ty BeJ Ku
VžDyŤ Ty VžDy Mአna TO
Ty BeJ Ku Ty ŠeJ Ku Ty ŠeJ Ku
A NiC Tě NiK Dy ne ZA STAV Ví
Ty ŠeJKu Ty ŠeJ Ku Ty BeJ Ku
A ONa TO A MOC do Bře Ví
Ty BeJKu Ty ŠeJKu Ty BeJ Ku

pondělí 17. června 2019

#HRvatSKA wiTh OFF Rá

tHiS iS
tHe END.
CHaOSdeSiGNeR™
I co sladoled, ChaOZku ?
Tuborg beer to N°1 hlazena ♢ 😇 😂
SorrY 😂👀➡🍷👌to z fiLEta z oslića😂
MorE modRE vrať mi HO vrať...
🚀🌊🏄🌊🌊⛵🌊
Ofra
Ja SaM na odMORE 👽
sTaLE
A MoRe MoRe 💟
sTALe
NiK a MiKVe
NiGDe
a
NiK De
A
NiGDe
😎🤟😈🖖👽🛸🚀
CHaOSdeSiGNeR™
MožNO mi Q z TY Q
a ZDA hej? Around SAMA H2O2 echT slaná 🐳
I tuTAj maximUM tempeRATure
recorDED toDAY daj daj no MOC 😁
PrŠUT dal aJ LÁMÁ housky k NĚmu 🍷
I Monastirsko ŠuŠukané
Tralala GOOD evening i SLADKO spi🚀
aaaa HOP z moLA la - la - la 🎶🎶🎶🎸🏄😊
Ofra
TA jeST
TU TAJ
AJ TAK
NU TAK
TA TAK
A AKO
ŽE AK.
😎🇨🇿✌️
🇭🇷👽🖖
🛸🤟🚀
🇨🇭🎯💖
☠️🌞💀
💧😉💗
🇬🇧🍻🤘
CHaOSdeSiGNeR™
HrVATSKa ChoboTNica go ON 
😁👌
Lot of thankSsssss to You, ChaOZku
😊🌊⛵🚀🍷
Ofra
And no No NO
So i Thank U
And so So SO
MuCH muCH MUCH
😎🇨🇿✌️💟🖖🛸👽
🇭🇷🎯🇸🇰🌞🇬🇧💖🇨🇭
CHaOSdeSiGNeR™
AKo To vyzerá, že hej,
ŽE budeMe Si AKo že hej,
ŽE buDEme Si fAKT
AKo že HOP hej,
KAMiZOLA hej
EMiL ZOLA hej
A na OZAJ AJ
VEĽa FAKt
ROZUM i E.T.
Go Ho Mě
On Do Mě
Go Ho Mé
i Ha Mé
Go Ho Me
Go HoMe
PLEaSE !!
😎🇨🇿✌️🇭🇷👽
CHaOSdeSiGNeR™

Re: OFF Ře

jSEM hLuCHý
Ve sVé UZ a VřeLoSTi
Jsem hLuCHý
A jeŠtě k TOmu
NěMý a sLEPý
Ve SVé oTeVřeNO
STi či SMěLoSTi
Či ve SVé o SaM
SMěLoSTi
Či UPJAT O
STi A doSTi
Již Do STi
Ať môže Me
ByŤ v RAD O
STi AJ aŽ
oD KOSTi
VŠaK
oD RAD
VEĽa RAD
O STi
RADOSTi
💟
A DOSTi
HOSTi
KOSTi
OSTi
CTi
Ti
i
😎🇨🇿✌️

Laa aNNa der Thaya - #LoVE 4EVER ;-)

O LA Laa LA
Laa an der Thaya
KOaLA Laa la LA
Laa an der Thaya
jo HO hoHO
ber mi HO o oo !!
znam HO to JO
ZNOJMO ouHO
AmoRe MiO oo
TY moje TOUHO !
vidim TA o ja jaja
Si si TO zase TY si Si
TROJmo HOu NO !!
jo TAto zasa to JO
HOHO ;-))
BYe ByE !
Amore Mio to JO!
TO ZASe JO
Bye bye sa maj !!
ViACeJ NEma VaJ aJ
4EVER
a nikagda inak
taTO TO mi ZASa
aj kludne VER !
#howgh #amore

čtvrtek 13. června 2019

(HR)VATsKA CRoATiA CHorVATsKo

LiGnJe na žARu
LAŠko
BROdeT
PAN
PRžeNe LiGnJe
AMsteL (SerBiA)
Spageti SA PLODoViMa MoRA
OŽuJSKo
ČRni RižOt
KARLOuVaČko
Rižot SA šKAMPimA
PORteR
Rižot SA KOZiCaMa
StaroČeŠko
MANEŠTRA
FaVoRiT
HoBOTnicA pOD peKOM
TUboRG (licenced)
SaLATa OD hoBOTnice
OSiJeČko
šKAMpi nA BUZaRU
SARaJEVskO
GiRice
BaVaRiA
BAKaLAR 
nA MORnarSki NAčin
HAJDuČko
FiLET od osLića 
u LiSnaToM TiJESTu
pRŠut
iStarSki BrUDet
i POLEntA
Punjene lignje
😎🇨🇿✌️🎯🤘🇭🇷👣👽🛸🚀

středa 12. června 2019

do OReBičA aj OReBiČ A KorČULA

A Á PROpós
Tak MA napadá
P Ojeď ME už konečně
TAM daleko jen
A iBA DO AJ
OReBič a OReBiČA
A KorČULA
;-)
TEN i Ta
je ALE SETsaKRA
veLMi dOBRà
a to zejména
a NA NAJ ViAC
Na CHoLoDNA
to PiČA !!
!!!
NE o ZůZů STANe
aNi jeDNA aNNa
neBOJte SA AJ
aNi CHoLoDNA
to PiČA
a čača Ha čača
je taký FAJNý
TANEC to KONEC
!!
A Šmitec !! !!
!!
A když sa neUVidimo sA
Tak sa naHMATamo sA
A nebo TAKy SALSA
aJ A.S.A. da SA šak DA sa
Ta JEst TUtaj a Ja JAJ
TUze AJ roVna AKO
TAKy to DOBRA
!-)
to DAM TO dam
DAM DAM DK
šak má MÁ maDAM
DAM DAM DANCE
TRANCE AJ TRHanCE
šak AJ HRNCE
...
Ha spoň POjď
HEJ niE veLA LA
NA kušTiK EJ
Haspoň AJ kOU SEK
AKo AJ o KOLO
o OU AKo AJ
...
o OU AJ oJ JoJ
ten iBA AKo AJ
ten KOLO uš EK
už AJ som řEK
šak NiE SOM
SoMáR SOM
ten ŘEK !!
...
A ROVNAKO AJ
nie ZABUDNi !!
BEREM aJ JAJ
DLABANCE !!
#HOWgh