netBLOK

úterý 11. prosince 2018

STěží A sNěží ... Už zaSE

sněží a stěží
snížek bílý
drží a drzý
próza pro
pro zatím ...
***
snížek bílý
drzý a drží
to zatím
POE sia
pro za tím
prozatím ...
**
první vytrvalejší
sníh co drží
a drží drzý
hurááá a uraaa !!! ???
na honem a honem !?
a až tak !
a tak atak ?
*
huráá a uraa !! ??
VELKá MAGURA
a taky JURA
už zase voLá
to sVOJe
hurá a hurá.
...
raníčko v 5:15

pondělí 10. prosince 2018

inspiRED & 4TeRezABOeHm

ŠŤAsten BYV
musí BÝT
Váš neJEN
jeDEN
jeDiNý Ni
PARtner JEN
kAŽdý kAŽdičKý
neJen DEN
jeDiNý Ni
kAŽdý kAŽdičKý
aŽ CELičKý
je neJEN 
jeDEN
kAŽdý
CELičKý
DEN ;-)

PRsy prSY JEn se BE je ...

PRsy prSY
JEn se BE je ...
kam La KoniCKy
aKa mnA KoniCKy
kam poJe BE Me
?
Poje BE Me
na kLUKa
az TA kLUKa CKa
uz aJ KaCKa
za kLUKa a Ja aJ
!
kLu KaCKa 
uz a Ja Tu TA
kLUKa CKa 
za kLUKa La La
ma paN Na EnKa
za pLAK a La La
;
kLu KaCKo 
uz a Ja Tu TA
kLUKa CKo
ne kLUK eJ a Ja aJ
a ma paN Na EnKo
ne pLAK eJ a Ja aJ 
a Ja JaJ.

sobota 8. prosince 2018

PaRaPLe padá papá ...

Pa pá RaPLe
Papá nemá šuPLe
Papá má i tupé TUpé
Papá nemá TUpé v KUpé
Papá nemá SuPPe v KUpé.

Pa pá SuPPe v KUpé
Pa pá TUpé v KUpé
Pápá pá Pa RaPLe
Papá nemá PaRaPLe
Papá nepapá PaRaPLe
Pa pá PaRaPLe.

úterý 27. listopadu 2018

Už vím co je ... HOLANDSKá KáVA ... asi

Dávám si po běžkách na Smědavě polívku.
Česnečka nebo držková, jiná to nemohla být,
vím to, jinou si prostě nedávám.
Už jak jsem si sedal, zaujal mě starší,
vystajlovaný pár. Pán a paní,
kteří zcela zjevně dorazili pěšky.
Byli to Holanďani, intensivně se spolu bavili
a strašně přitom chrochtali, bylo to jasné.
Navíc, jak byli vystajlovaní, tak i působili navenek,
velice decentně. Bylo to patrné z jejich chování,
řeči těla i na stylu, jakým se spolu bavili.

Ten pár mě zajímal čím dál tím víc, zejména,
když po krátkém rozhovoru, zřejmě usoudili,
že si objednají kávu.
Číšník, který po chvíli dorazil, byl zjevně unavený
a nebylo jednoduché, aby se s ním domluvili,
jakou kávu si přesně vlastně přejí. 
Jazyková bariéra byla hlavně na straně unaveného číšníka,
který, jednoduše řečeno, prostě nebyl ve formě.

Za nějakou chvíli, kterou onen pár strávil dál
v družném poklidném rozhovoru,
bylo vidět, jak unavený číšník vyrazil od pultu.
A odněkud, asi až z kuchyně, nesl s sebou dvě kávy.
Každou kávu v jedné ruce, drže je za podšálek.
Už po cestě se jeho mírná indispozice projevovala
břinkotem hrníčků o podšálek a přiložené lžičky.

Konečně dorazil a kávy s téměř zaplněnými podšálky
tomu páru postavil na jejich stoleček.
Bylo vidět, že se mu výrazně ulevilo a že si je vědom toho,
že se mu podařilo, aspoň část kávy, uchovat v hrníčcích.
Nezbylo ji tam asi mnoho, protože když se mu obě kávy,
obouruč a s úlevou, podařilo postavit před každého zvlášť.
Přitom se mu povedlo ještě na poslední chvíli
vydatnou část kávy přemístit z jednoho i druhého hrníčku,
do každého příslušného podšálku.
Podšálky zkrátka téměř přetékaly.

A teď nastala rozhodující chvíle mého pozorování.
Čekal jsem co se v ten okamžik bude dít
a v rychlosti mě napadalo mnoho variant,
jak vše bude pokračovat, včetně těch nejvíce vyhrocených,
kterých jsem se sice obával,
ale zároveň se na ně nejvíce těšil.

Připouštěl jsem si i jednoduché, nezajímavé, reálné varianty,
jako například stoické, samozřejmě v holandštině:
"To je dobré, nic se nestalo, to je v pořádku" a tak podobně.

Co však nastalo mě téměř uvedlo do takového vytržení,
že jsem chvíli úplně zapomněl na svoji polévku,
která mezitím stačila dorazit a nyní,
vlivem toho okamžiku, začala dokonce i stydnout.

NESTALO SE TOTIŽ VŮBEC NiC!
Totiž přesněji: Unavený číšník se snažil a vyseknul,
jakoby také unavenou, malou a zároveň omluvnou poklonku
a odpotácel se někam k pultu a poté zmizel již v kuchyni.
U stolečku stále nic nového, starší pár pokračuje,
úplně stejným způsobem ve svém rozhovoru,
není na nich patrná žádná změna situace.

Přeplněné podšálky křičí do dálky o tom jak jsou plné,
poté co ukončily svou cestovní břinkohru.
Pár nic, nijak nereaguje, prostě si ničeho nevšímá
a dál pokračuje ve svém rozhovoru.

A zdá se, že až po chvilce přichází onen okamžik,
že se přece jen budou chtít napít své kávy.
Ano je to tady. Oba téměř koordinovaně uchopí,
velice decentně, samozřejmě jak jinak, své hrníčky za ouška,
vyprostí je bez jediného mrknutí,
z toho kávového moře v podšálcích,
a se svými francouzskými úchopy,
včetně typických malíčků směřujících k nebi,
je přikládají k ústům a ... napijí se.

NiC! Opět se nestalo VŮBEC NiC.
bez jediného mrknutí,
bez jediného decentně,
ale přitom udiveně,
nadzvednutého obočí,
obě ruce putují zpátky k zalitým podšálkům,
aby tam zanořily zpět své hrníčky.

Zírám a nestačím se divit.
A tu je mi to najednou všechno nad slunce jasné.

Já jsem tomu prostě jen nerozuměl,
chyba byla na mé straně.
Oni si jen jednoduše objednali svou
HOLANDSKOU KÁVU
a tu, přesně tak, jak ji očekávali,
také dostali.
Ano bylo to nad slunce jasné,
proto se také vůbec, ale vůbec ničemu nedivili.
Vše bylo v naprostém pořádku.

A já od té doby, kdykoliv se mi podaří
utrousit trochu té kávy při donášce do podšálku,
už vím a neřeknu to jinak,
než že jsem donesl
HOLANDSKOU KÁVU.

#howgh
 
 
 

   

OPEN LeTTeR - #KONdoLENCE - JOSIP KASSA

Dobrý den,

nyní jsem objevil změnu v kontaktním emailu na web stránkách 
penzionu Josipa Kassa  http://www.baskavoda.com/kassa/.

Předně bych Vám chtěl tímto kondolovat 
a vyjádřit upřímnou soustrast, 
jelikož jsem se již dříve dozvěděl, 
že můj přítel, který mi byl velmi blízký, 
pan Josip Kassa, již není mezi námi 
a jeho nemoc ho bohužel povolala 
k našemu nejvyššímu pánovi, k Pánu Bohu.

Moc na něj vzpomínám.

Budu velmi rád, pokud se budeme opět moci potěšit, 
pohodlím a srdečnou atmosférou Vašeho penzionu, 
ve fantasticky až mysteriozně magické Bašce Vodě.

Zároveň se však obávám, že k této úžasné atmosféře
pan Josip Kassa přispíval a to od srdce, nesmírnou mírou.

Zdravím také jeho paní Ginu 
a rovněž na ní vzpomínám, 
jako na úžasnou a milou paní domu.

Velice mně mrzí, 
že jsem se nemohl zúčastnit posledního rozloučení s Josipem.

Prosím pokračujte v jeho díle 
a budu se velmi těšit, 
pokud se budeme moci s rodinou Kassa 
znovu setkat 
a znovu si užít pohodlí 
a srdečné rodinné atmosféry 
Vašeho penzionu.

Do Bašky Vody 
upřímně zdraví
celou rodinu Kassa

iSi ivanovič Enzo Sifo
isigoog@gmail.com

úterý 20. listopadu 2018