netBLOK

CHaOSdeSiGNeR™

pátek 19. července 2019

Si MA MU Sa

Má múSA miNE muSiC !-)
... JASNÁ PÁKA ...
BOLO TO TAM Čo
NASA Mi NASA diLa
mi ŤAŽKÉHO HÁKA.
... KRÁSNÉ NOVÉ STROJE ...
TAM Co PAD Li SMe SPO Lu 
TAM Do KUPky čerstVéHO
CHutNéHO a tVéHO HNOJE.
... UŽ JSME DOMA ...
a VíTá NáS OMA
od svaTéHO VíTA
a MOC RáDA, ŽE
UŽ JSME DOMA.
... BEZ LADU A SKLADU ...
a Já STáLe se TŘESU
KDyŽ PíVO NÁM NESU
DOUFáM JEN, ŽE 
SNAD HO DONESU.
... STROM BOLi ...
A AU STáLe TO JEŠTĚ
TO BOLí a JEŠTĚ
ŽE ViDÍMe SEBE i
JEŠTĚ na JEŠTĚD.
... PŮL NOC ...
aNO TA VŽDY a
DYCKY CO HRAJE
NáM NA NOC
NEŽ PŘIJDE a HNED 
ZAS ODEJDE
PŮLNOC. 
... PANiKA ...
V Té VŘAVĚ CO
STáLe Mi UNiKá
ANiKA a NiKA
a AJ A PATiKA.
... TO VÁM ALE BYLA ...
... SET SAKRA ...
... A AKA aJ tAKA ...
... ŽE AJ FAJNA ...
... ALE SUPER ...
... A aJ BOžiA ...
... TO BOLa ...
... A aJ BUDe ...
... TO aJ BOžiA ...
... A GLaVNa ŽE ... 
... SUPERka ...
... ČiPERka ...
... MUZiKA ....
😎✌️🇨🇿&🇸🇰🖖👽

středa 17. července 2019

LOST iN My SELF @Lost.iN.MySeLF

VY ZNA NiE
Lost.in.myself
Úžasné co píšete ... 
A zas a znova ...
Nejen Nie Len 
A iBa La ľahko
Ale aj SKVELO
A TO TOLEDO
MA KA BRO ZNE
TO iBA NiE LEN Ce
TO iBA NiE TEN Ce
TO iBA NiE ZNiE
AKOŽE
FAN TA STi Co
DANCE MACABRE !!
😈☠️💀🕴️💃🕺
A TOTO JE AKO ŽE
AJ BO ŽiE
VYZ NAME NA NiE
A AJ VYZ NA NiE 
TO BOŽiE A TO
BOŽE MÔJ BOŽE !!
😎🕶️👽
A opäť A zNOVA
A NiE JE TO NOVA
DANCE MACABRE
DANCE MACABRE !!
DANCE MACABRE
A v nAJvyššej po DOBE
TO AKOŽE BO BY AJ
KAREL HYNEK MÁCHA
POZOR u JíCe REJ čARO děj NiC
Na BEZ děZu ...
A AJ kľudne
A BEZ děSu
SNí o své miLé
Umrlé a miLé
A vzývá o SABATU
všeCHny přítomné
BO BY OŽiViLy mu
JeHO miLou UmrLou
A ku TO mu MU
PěJe NiCo 
PospoLU s
VELVET UNDERGROUND
Dr ZE SE za ruCe 
SE Dr že SE 
Po spoLU s
LoU ReeD em
spoLU AJ s jeHO
K LiD em 
STOJíCe po přitom
AJ čeLEM PRiaM
A TO AJ PŘÍMO
AJ K LiD em
A TO PO přitom
za VáNí AJ
Sifo i Dem.
☠️💀😈 !!
😎🕺💃🕴️👽

pondělí 15. července 2019

#POE #eiNeKLeiNePOeSie #KAT !!

Viléme Hynku Jarmilo !!

HA hLa Vně NE
SKAN SKA KAT !!
HLaVně NE
SKá KAT !!

Ať HODy Má NE
VeLi čen STVo
U VeLi Mi NE
SK or O KAT !!

P L E a S e !!

středa 10. července 2019

MOře poSiLAm OFFře

Ó a NO 
a MO ře 
AK a HO ře
Má HO dně 
z náS
...
V duŠi
čas TO
A Níž TO
TUŠí
...
Ve PSá NO
MO Dře
MOU Dr OU
Tuší 
...
MOře
MOU Dře
MO Dře
MOře

úterý 9. července 2019

DAN Ce a de Ca CA v DEN CE

ACH a TA de
CA DEN Ce
DAN CAN 
Ce LY  DAN
CAN KAN Ce
NOT Ty :
KANT NOT 
DAN Ce
AJ De AD 
DAN Ce
v DAN :
aJ v DEN
Ne DAN Ce
A aJ de KAN Ce
aj AK de KAN
TURBO :
DAN Ce
TD aJ jTD 
i TDi aJ CDTi
aj CD s Ti
aJ s TA BOj :

UnD sO WAiT 
UnD WeiTeR
Do TAN Ce
Can DAN Ce
a aCH :
aj KOP an Ce 
a aCH Ty
Do KON Ce
Ty KON Ce
pUnK fUnK :
a Ce L KOM
je aJ TA TO
TA aJ TO
aJ CeL KOVO
a aJ po Ho DOVO :
aJ i CeL KOM
aJ CeL KOVO
aJ i HOT OVO
aj i FUK O Ce 
;-)

A GL a VNA
SA GL a SNA
at SME zDr a Ví
Vy aJ Ty

á de Ca DEN Ce :

a AK sOM aJ 
posLaL La La,
to sOM sOM AR 
aJ TA KraJ TA

&

sOM AR Ka
sa iBa LeN Ka
sa iBa aJ pekNe 
ViS ViS Mai Or
MaJ or Ne Ma JOr

Vy* RaL La La 
a #hoWGh #No.  

#GASTRO n AU Ti ✌️

inSPiRED by MARLon Ly 
frOM Lon DON Dry 
...
Roz KOŠ né 😎✌️🇨🇿
BRaVO BRAVi BRAVA 💟
...
JoJ a to SLoVO 🇨🇿
AKo aJ V oLoVO 😎
GASTROnAUTi ✌️
To je tAK SKveLO 🇸🇰
AKo aJ VOLoVO 🇸🇪
A FANtaSTiCO 💯
...
AKo Ta aJ PiC HO ⚽
Ta StA LO SA StA LO
Čo Bo LO To Bo LO
aJ LoS OS aj Lo SOS
To Bo LO Lo SO SA
NiE Bo LO GL o GLO SA
...
BRaVO BRAVa 
a aJ TA a BRAVi
GL a VNA aŤ aJ Vy
SMe aJ ZDRaVa aJ Vi
...
🖖👽💟🛸🚀☕

úterý 25. června 2019

Má mú SA mi NE mu SiC !-)

... JASNÁ PÁKA ...
... KRÁSNÉ NOVÉ STROJE ...
... UŽ JSME DOMA ...
... BEZ LADU A SKLADU ...
... STROM BOLi ...
... PŮL NOC ...

... PANiKA ...

... TO VÁM ALE BYLA ...
... SET SAKRA ...
... A AKA tAKA ...
... ŽE AJ FAJNA ...
... ALE SUPER ...
... A aJ BOžiA ...

... MUZiKA ....

😎✌️🇨🇿&🇸🇰🖖👽