netBLOK

pátek 4. ledna 2019

JEmNoCiT JAKo na NiC

*
Byv mi dán JEmNoCiT,
co s TíM ne NaDěLám,
zaplaŤ pánBůh ?
DoBře Mi TaK !
*
SteJně je To s TíM 
na VELiKÉ NiC
a NiC s TíM,
sTEJně NiC 
neNaDěLám.
*
#hoWGh ;-)

středa 2. ledna 2019

ZDáLO SE Mi #SEN aneb ZLí #HEKŘi

Zaútočili Na Nás ZLí HEKři !!
👿☠️👽
ŠÉF SE na Mě OBOřil:
Jestli NáM něKDO 
čaruje s interNETem ?
👻👥👣
A JAK TO, 
že jSem TOmu neZaBránil ?
🐺🐾
Nešla NáM aNi naše SíŤ.
ÚpLně jSeM CíTiL,
JaK se ŘíTím v ŘiŤ.
☹️🧤🕸️
BOSS SE na Mě ZLe MRačiL 
a Za ZáDy Mu 
neDočkavě čeKaLi SPECiAListé
z CiA, FBi, NBÚ, NKÚ, NSA, ÚpOOÚ
a SáM neVím ještě OdKuD.
🍳
Snažil jSem SE hájit, 
ale podle reAKCí jSem viděl, 
že je TO SE MnOU ZLé,
VeLMi naHnuté, 
No AdMin, 
No SErVER,
No #AMen 
a Ni FM!
🚑🚒🚔
PoSLEDní poHLED, 
který Mi BOSS věnoval:
ASi iSi Si budeš 
muSET o Ou
HLEdat práci 
nOvOu !!
🛑✈️⏳
Nebylo Mi vůbec dobře. 
Uff #HitCHcock #hOrOr
🌪️⚡🌊
Probudil jSem SE mírně oroSEN.
A fšuDE koLEM Mně 
BYLY čaroDěJnice !!
🔥🔥🔥
#howgh

neděle 23. prosince 2018

ZAse LEje a LeJE aNeb #SLEJvaNEC v ZiMe

Už zase LEje a LeJE,
LEje aLe LeJE feSt ...
cO doDAT proStě:
Lije a Lije.

DoSLova se SLovy
páně Kemra KLasika
Na samotě u Lesa:
'CHčije a CHčije'.

Ještě 0:30 LiLo a LiLo
a ráNo byLo 
bíLý mLíko,
ráNo byLo bíLo,
a sNíh FšuDe.

Od oběDA zAse už,
zAse Lije a Lije,
cO naSněžiLo,
už je DávNo Fuč,
VšuDe Teče VoDA.

VšuDe Teče VoDA,
VoDA Teče Teče,
Teče VoDA Teče,
až Do neKonečna.

#VODA #hoWgh ;-)

úterý 11. prosince 2018

STěží A sNěží ... Už zaSE

sněží a stěží
snížek bílý
drží a drzý
próza pro
pro zatím ...
***
snížek bílý
drzý a drží
to zatím
POE sia
pro za tím
prozatím ...
**
první vytrvalejší
sníh co drží
a drží drzý
hurááá a uraaa !!! ???
na honem a honem !?
a až tak !
a tak atak ?
*
huráá a uraa !! ??
VELKá MAGURA
a taky JURA
už zase voLá
to sVOJe
hurá a hurá.
...
raníčko v 5:15

pondělí 10. prosince 2018

inspiRED & 4TeRezABOeHm

ŠŤAsten BYV
musí BÝT
Váš neJEN
jeDEN
jeDiNý Ni
PARtner JEN
kAŽdý kAŽdičKý
neJen DEN
jeDiNý Ni
kAŽdý kAŽdičKý
aŽ CELičKý
je neJEN 
jeDEN
kAŽdý
CELičKý
DEN ;-)

PRsy prSY JEn se BE je ...

PRsy prSY
JEn se BE je ...
kam La KoniCKy
aKa mnA KoniCKy
kam poJe BE Me
?
Poje BE Me
na kLUKa
az TA kLUKa CKa
uz aJ KaCKa
za kLUKa a Ja aJ
!
kLu KaCKa 
uz a Ja Tu TA
kLUKa CKa 
za kLUKa La La
ma paN Na EnKa
za pLAK a La La
;
kLu KaCKo 
uz a Ja Tu TA
kLUKa CKo
ne kLUK eJ a Ja aJ
a ma paN Na EnKo
ne pLAK eJ a Ja aJ 
a Ja JaJ.

sobota 8. prosince 2018

PaRaPLe padá papá ...

Pa pá RaPLe
Papá nemá šuPLe
Papá má i tupé TUpé
Papá nemá TUpé v KUpé
Papá nemá SuPPe v KUpé.

Pa pá SuPPe v KUpé
Pa pá TUpé v KUpé
Pápá pá Pa RaPLe
Papá nemá PaRaPLe
Papá nepapá PaRaPLe
Pa pá PaRaPLe.