netBLOK

sobota 13. října 2018

#RoZHovor v Parku na Parku

On: Dobrý den, já Vás znám Já: Dobrý den, já Vás taky znám On: mě bolí hlava, já se procházím Já: to nevadí, to je dobře, čerstvý luft, že jo On: je tu krásně, já Vás znám (gesto pšt prst přes rty) Já: já Vás taky znám, mějte se krásně
(opakuji gesto) On: nashledanou
(gesto pšt) Já: nashledanou
(gesto pšt)
#SLeTBuBeNíků =)

středa 6. prosince 2017

ZTRACEN A ZMATENÁ

SÁM V SOBĚ SE ZTRÁCÍM
A ZVRACÍM ZATRACEN ZTRACEN
VE ZVRATCÍCH ZTRACENÉ HLEDÁM
A VRATNÉ LÁHVE VRACÍM.

SÁM OSOBNĚ V SOBĚ
SE ZNENÁVIDÍM
A VIDÍM
ŽE CO NEVIDÍM

NÁHLE I ZNENADÁLE
STÁLE SE STYDÍM
OBEHNÁN DRÁTEM SE RDÍM
KOLKOLEM STÁLE PŘÍRODA ČÍHÁ
PLNÁ SE DME SE STRDÍM.

OBKLOPEN SÁM SE SEBOU
SE STÁDEM STÁLE SI BUČÍM
SVÉ OZVĚNY SÁM SI ZVUČÍM
STÁLE NENACHÁZÍM SI SÁM V SOBĚ
SVÉ ODMĚNY CO ZTRACENÉ HLEDÁM
ANI O NIČEM UŽ NEBÁJÍM.

OVŠEM STÁLE VŠEHO SE BOJÍM
OFFŠÉM VŠUDE JE ŠÉM
TAK A JAK DÁL
PUSTÍM SE V DÁL
KUDY A JAK NEVIDÍM
A NEVÍM
ANI JÁ SÁM.

neděle 6. listopadu 2016

KOLOKOUKOL

DARK DRAK RAK
ART TAR RAT
KRAB AKR BRAK
DIRTY TY RID DRY TI

WON DER DER NOW
WONDER DR. NEW O
NOW RED DER WON
DRE WON NOW ERD

středa 6. dubna 2016

neW KLoGLoKoT ad TTo


JežKovi Voči v Kaňčí KLeci
CHodí s voLočí VOči KOčičí
V novém KRAkORakVe KLokočí
což všE sLEDují zLATaVé to VoČi
Jen nevím, ZDA-Li není to v Soči
Či jsou to jen VoČi koČiČí?

PáthRaJíce po RefFíži
až to Wi-Fi kVičí až FiČí
Tak KLiDňě to i na FiDži
Taky fičí JEHLičí a můŽe i býTi
neRoZhodně že, proTO,
že sLeDuJící sLedi tu kViČí.

PrOTO aNi OTo není pro TO
A neoPOUŠŤí se na NáBřeží
dokud VeLeMLOK není aNi BŘeZí
A také aNi TOKajíCí VeLeTOK
ANi TiKající BLoG nic se neVybřeŽí.

A tak SLáVa marNá to sNaCHa
AŤ MáRa poKLidně si i fáRá
ASi má RMut u iD i úD na iT
A Co aŤ tĚLo si a OTOm žÁDnÁ
To MýSEL si aNi ni neVyŽÁDnÁ.

pondělí 4. dubna 2016

VELKá NOC

pre chlapcov:

Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča, od korbáča,
ja chcem iba máličko,
maľované vajíčko.
Šibi-ryby, Anička,
daj mi pestré vajíčka!
Ak už nemáš maľované,
daj mi aspoň biele!
Sliepočka ti dá!
dievčatá:

Toto vajce maľované,
to je z lásky darované,
od koho, od toho,
čože koho do toho!
To vajíčko dám,
koho rada mám.
To vajíčko maľované,
hviezdičkami cifrované,
tomu ho ja darujem,
koho verne milujem.

pondělí 14. března 2016

PiLi a pěLi

A PiLi vODU sPOLu Si naVZDORy fŠÉM i VĚKům ;-)

a pěLi ÓDU
na VODU
posPOLu
po VZORu
VZORně
a po SPOLu
a VŠem

hoLKÁM
i KLUKům
i
KLOKaNůM
až z TOho
BáL se báL
a BYL
STáLe
PLNý DůM.

čtvrtek 10. března 2016

KLoGLoKoT


JežKovi Voči v Koňí KLeci
CHodí s voLoči nové KLokočí
což všE sLEDují zLATé oČi
Jen nevím ZDA je to v Soči
Či jsou to jen oČi koČiČí.

PáthRaJíce po ReFíži
až to WiFi fiČí
Tak KLiDňě to i na FiDži
Taky fičí a můŽe býTi
neRoZhodně sLedi kViČí.

PrOTO aNi OTo není pro To
A neoPOUŠŤí se na NáBřeží
dokud VeLeMLok není bŘeZí
A také aNi tOkajíCí tOk
ANi tiKající bLok neVybřeŽí.

A tak SLáVa marNá to sNaCHa
AŤ MáRa kLidně si fáRá
ASi má RMut u iD i úD na iT
Co tĚLo si a OTOm žÁDnÁ
To MýSEL si neVyŽÁDnÁ.