netBLOK

CHaOSdeSiGNeR™

středa 26. února 2020

Dr. O Bo OU Lin Ká PO KLON kA


to VŠE OFF ře
a jed nOU i
toHO Oře ;-)
ostatně JE JiCH
MOře MOře MOře ...


PLNĚ Si TO ZASLOUŽÍTE
BEZ POCHYB
...
PLNÝMI DOUŠKY
NABÍRÁM Si
...
A S KAŽDÝM DALŠÍM
LAČNÍM DÁLE
...
PO DALŠÍM
PO DALŠÍM
A PO DALŠÍM
...
#MNAMiMNAM
TO Si DÁM ;-)

úterý 25. února 2020

Do Pi a De OFF Re: Pod VŠE tvé ...

SLZa y AKo KůL i HRACHy
VáLí a SA Mi po TVáRi
ZryCHlený DYCH
Brá Ní SA Mi DYCH aŤ
SoM AKo SoMáR STARý
CeLý ZA DYCH čaNý

Čo sa TO LEN ROBi
Čo sa TO i BA STaLO
STáLe a ZAS SA Pý TAM
ZiMA Má i Mri a VKi
Všade KaM LEN SA
STáLe i BA Po Po ZERáM

Čo ROBiŤ LEN MáM
Čo LEN ROBiŤ MáM
No NiČ No NiČ Ta NiČ
Do PiJEM a Čo
Po Po JDeM a Do
TO o O OU eM

A MORE MiO
A MOR E é má
Má má Mi Vá
Má AMOR E é Mio
Můj Já MOR a MOR
Můj НУ ВОТ ...

Můj ži Ji Si
ŽiJi Si ži VOT
Да Да НУ ВОТ
НИКАКОЙ РОБОТ
НУ ВОТ МАЯ ЖИЗНЬ

MY TiME MY LiFE
MY LiFETiME MY STYLE
MY SOUL MY COOL
MY SHADoWS MY CRoSS
MY DESTiNy iS MY WAY
tHAt iS MY WAY

tHiS i AM i
tHiS iS MiNe
tHiS iS My HiFi
tHiS iS My WiFi
tHiS iS My LiFE
tHiS iS My WiFE

...

GRAZiA TANTE MILLE
ZNí TO PřEC TAK MiLe
RoZ TO a TAK MiLá
OFF RaRa CH a RAF
JuCH JuCHá
A JU PARé

😎

neděle 23. února 2020

Re : OFF NÁVRAT Off Ra

HUR a OFF Ra HuRa
A já RáD voláM ZAS E
HuRá HuRá HuRá
A zNoVa a zAS Hurá
... ... ...
To je TO ThéMA má
AK to Mu žáDNÁ TréMa
má nemá AK TO toMu
TA ATMO SFÉRA má
... ...
A uż voLáM zAS A zNoVa
BrAVo BRAVi BRaVa
Je TO tam ZaSa ZNoVa
ZAS a Na NO VO
Je TO tam ZAS E
A je TO VO NO.
... ...
Je TO Právě
JE TO to ONO
Je TO to ZLATé
Je TO to PRAVé
Je TO to ZLATO.
... ... ...
😎🎯💖😈

Re : OFF Ra oFRa ...

HuRá OFRa HuRá
A já RáD voLáM
HuRá HuRá HuRá
A zNoVa HuRá

To je TO TÉMA má
A K toMu žáDNÁ
TréMa má neMá
A K toMu TA
ATMOSFÉRA má

A už voLáM
zNoVa a zNoVa
BraVo BRaVO BraVO
Je TO tam ZAS a zNoVa
Je TO tam zaSe
A je TO VoNo ...

Je TO PráVě
JE TO to ONo
Je TO to zLaTé
Je TO to PRAvé
Je TO to ZLATO.

😎🎯💖👽
CHaOSdeSiGNeR™

středa 5. února 2020

Mama i tvá máma ... JaniS JoPLiN

wHAt yOU wANT ?
teLL yOUr mAM ...
wHAt yOU nEEd ?
teLL yOUr MAmEE ...

wHAt yOU HATe ?
teLL yOUr MAMa ...
wHAt ARe yOU hOLD ?
teLL yOUr MOM ...

wHAT yOU LikEE ?
TELL yOUR mAmEE ...
wHAT yOU LoVE ?
TELL yOUR mOm aBOUt iT ...

WhAT Do yOU dOiNG ? ...
tELL iT YOur mOM aBOUt ...
WHAT aND wHERe dO YOu GOiNG ?
TeLL aBOUt it yOUr MOtHER PLEASE ...

whAT dO yOU FEEL YOur SELF ?
TELL ABOUT iT YOur MoTHEr ...
wHAT dO yOU FELL yOUR SELF ?
TELL ABOUT YOur MOtHER ...

mOM mAM MAMa mOUnt HER
tHiS STOry iS OnLy ONE ...
iT iS oNLY ONE perSON !!
iN yOUr LiFe ...

DeaRs ON !!
YouR SON ...

#HOwGH

sobota 1. února 2020

Sp. Lee eNe eM

Na Tá Čím Si ViDE A
Je eN KV a Li T Ní CH Výze V
Upí Jím Gam Bri N US
A ně KDY PiLs eNe rUr QueLLe eR
VŠE CH No se Mi JEN RED
Před oči MA Mi Mí HÁ.
~
Co Dě LAT je eNe eM MáM ?!
TO oNe VEš Tí TO oNe ŘEš
NiC Do Bré HO HoH HO
a HRA Je PAPA RO a CH
a Já Se F ToM RO a CH ŇáM
ŇAMiŇAM MA Mi ŇAM
Co Dě LAT Je eNe eM MáM !?
~
JE TU Sp. LEE eNe eM A
Ná La LADA neVESELá JE.
~
Sní H z KR a Je TA Je A
Lá SKa Má z KR a JE
TaK Ta Má A ZR a JE
Po Tá CíM Se o DE z Di
KE z Di NiK Dy Se Mi
NiC ne VY HRA JE
Co Dě LAT Já MáM ?!
~
Krátko DOBá Oú LEV a
Krátko DOBá Ná HOD a
Krátko DOBá Ni CO Ta
Krátko DOBá Do i NG DOBa
Krátko DOBá Vy HOD a
Krátko DOBá Ne HOD a
~
JE TU Sp Lee eNe eM A
TAK Se TU neVESELe íM A
oKOLo TAJ Je s Ní Ně H A
Lá SKA PŘE ŽíVá na Oú By Tě
Lá SKA PŘE ŽíVá A Lá SKA
Lá SKA Se STU De eM
Lá SKA STA á Lee Ži JE.
~
ČELEM ZADEM PŘE De eM
STA Ví Me SE HRA De eM
A HRA De eM Zů STA eNe eM
Mi KASA Su KASA Ta KASA
MůJ DůM TVůJ HRAD MůJ
A Bí Lá PAN Na a Na Ní ?
~
No TAK TA Mě ZRA Ní
JAKo Má i VeNi ViDi ViCi
ViCi ViDi ViNi CE ZRá Ní
TAK i Já MáM SV o OU
Bí Lou PAN Na a Na Ní.
~
HRAD By jSOU ZTEČí
BRá NY V SAMO ZŘEJMé
Mé i Dů STOJ Né ZTEČi A
i V KŘE Či TAK AK o PO KER
i MY PO KRA ČU Či JEM
DÁL A Z Lá SKY Ži JEM
DÁL Si ne DĚLá Me VRá SKY
JAK o Ně JAKé Ty KRá SKY.
~
PRO SiM Já Tě PRO SiM
A PO PŘi TOM Se RO SiM
ZŮSTAVÁM VÁM STÁT
A STÁLE TU ČEKÁM
A JEN SE TU e Lee e KÁM
A JEN SE TU SME KÁM
JÁ STÁLE ČEKÁM DÁL
ČEKÁM JAKO VŽDY
NA TEBE
NA TEBE
NA TEBE
MÁ LÁSKO
MÁ KRÁSKO
MÁ Si MÁ
UŽ JE TO BLÍZKO
A NE Ní TO NÍZKO
A JE Mi OUZKO.
~
LÁSKO MÁ LÁSKO
KDE JEN JSi ?
A Já TU A TY ?
TY TY TY TY
TY TU NEJ Si ...
~
#HO_w_GH

Sp. Lee eN